Dodawanie notatek

Notatki można określić w systemie zapisu na nagłówku wysyłki i poziomie pozycji wysyłki. Są one przesyłane jako elementy notatek przy użyciu BOD wysyłki. Notatki są wyświetlane w dostawie. Mogą one być edytowane, drukowane na dokumentach transportowych i przesyłane do usług Transformacja. Poza tym można dodawać notatki w obszarze funkcjonalnym Wysyłka.

Gd tworzysz notatkę, możesz przypisać ją do wysyłki, pozycji wysyłki lub identyfikatora pojemnika.

Nowe lub ręcznie edytowane notatki są oznaczone jako "Edytowano ręcznie" i nie są zastępowane, jeśli ten sam BOD wysyłki jest importowany ponownie.

Uwaga

Gdy edytujesz istniejącą notatkę, nie możesz zmienić wysyłki, pozycji wysyłki ani identyfikatora pojemnika.

 1. Wybierz Wysyłka > Dostawy.
 2. Na stronie Dostawy kliknij przycisk Analiza, aby wybrać dostawę.
 3. Kliknij przycisk Edytuj.
 4. Kliknij kartę Uwagi.
 5. Kliknij Utwórz.
 6. Określ następujące informacje:
  Wysyłka
  Kliknij przycisk Wyszukiwanie. Wybierz wysyłkę.
  Wiersz
  To pole pokazuje numer wiersza wysyłki. Jeśli to możliwe, kliknij Wyszukiwanie i wybierz wiersz przesyłki.
  Identyfikator pojemnika
  Pole pojemnika pokazuje wartość liczbową, która jest unikatowym numerem dla pakietu. Manager opakowania tworzy ten numer w połączonym systemie ERP. Ten numer jest drukowany na etykietach i przenoszony na WPW. Jeśli to możliwe, kliknij Wyszukiwanie i wybierz identyfikator pojemnika.
  Data wpisu
  To pole pokazuje datę sporządzenia notatki.
  Autor
  To pole pokazuje autora notatki.
  Status
  To pole pokazuje stan notatki.
  Typ
  To pole pokazuje typ notatki.
  Użyj kodu
  Określ, czy notatka jest przeznaczona do wykorzystania wewnętrznego czy jest związana z klientem.
  Język
  To pole pokazuje język, w jakim sporządzono notatkę.
  Tekst
  Podaj tekst notatki.
 7. Kliknij przycisk OK.