Edytowanie danych głównych klientów

Na stronie Dane główne klientów możesz zarządzać danymi głównymi klientów, które nie są dostępne w systemie ERP.

Uwaga

Jeśli używasz strony Dane główne klientów jako samodzielnego rozwiązania, należy dezaktywować import komunikatu CustomerPartyMaster BOD.

Aby edytować dane główne klientów:

 1. Wybierz z menu Dane główne > Dane główne klientów. Kliknij przycisk Analiza danych głównych klientów.
 2. Kliknij przycisk Edytuj.
 3. Określ informacje nagłówka. Możesz określić wszystkie pola z wyjątkiem pól: Ostatnio modyfikowane przez, Data ostatniego importuPodmiot gospodarczy.
  Uwaga

  W przypadku gdy aktywowano import BOD CustomerPartyMaster z systemu ERP, można edytować tylko te pola, które określono jako edytowalne na liście kodów CustomerMasterUpdateFields. Nie można edytować pól Ostatnio modyfikowane przez, Data ostatniego importuPodmiot gospodarczy. Jeśli zarządzasz danymi głównymi klientów ręcznie, pole Ostatnio modyfikowane przez zawiera Twoją nazwę użytkownika. Pole Podmiot gospodarczy zawiera dane podmiotu gospodarczego, w którym obecnie pracujesz.

  Patrz „Tworzenie danych głównych klientów”.

 4. Kliknij przycisk Analiza wiersza adresu, aby otworzyć okno dialogowe Dane główne klienta — adres. W razie potrzeby edytuj dane adresowe.
 5. Aby zapisać dane główne klienta, kliknij przycisk Zapisz.
  Wyświetlane jest powiadomienie o pomyślnym zapisaniu danych głównych klienta.