Wyszukiwanie wysyłek

Można wyszukiwać wysyłki, które są niezapakowane lub częściowo zapakowane. Jeżeli wyszukiwanie opiera się na wysyłkach, wiersze wysyłki są wyświetlane w wynikach wyszukiwania. Wiersze zapakowane są widoczne nawet po wybraniu Otwórz lub Niezapakowane. Wysyłka ma stan Otwarty tak długo, jak długo istnieje co najmniej jeden wiersz wysyłki o stanie Nie zapakowano lub Częściowo zapakowano.

Aby wyszukać opakowania:

 1. Wybierz z menu Wysyłka > Opakowania.
 2. Aby wykonać wyszukiwanie, użyj funkcji filtrowania paska filtru kolumn.
 3. Określ następujące informacje:
  Klient
  To pole zawiera umowny zestaw znaków używany do identyfikacji klienta w podmiocie gospodarczym. Dane klienta są odczytywane z systemu ERP.
  Nazwa klienta
  To pole pokazuje nazwę klienta lub grupy klientów.
  Dostawa
  Dostawa to zbiór wysyłek dla jednego klienta. Ta liczba może być przekazana z systemu ERP.

  W niektórych systemach ERP identyfikator dostawy odpowiada identyfikatorowi wysyłki.

  Wysyłka
  Ten numer identyfikuje wysyłkę. Wysyłka zawiera liczbę zapakowanych pozycji, które mają być dostarczone pod adres miejsca rozładunku klienta.
  Stan opakowania
  Określ następujące informacje: Określ stan, aby wyszukać stan opakowania na poziomie wysyłki:
  • Nie zapakowano: Nie zapakowano.
  • Częściowo zapakowano: Częściowo zapakowano
  • Zapakowano: Całkowicie zapakowano
  Podmiot gospodarczy

  Dla każdego użytkownika należy skonfigurować co najmniej jeden podmiot gospodarczy. Dla określonego użytkownika należy ustawić jeden z tych podmiotów gospodarczych jako domyślny.

  Każda transakcja należy do tego domyślnego podmiotu gospodarczego użytkownika. Użytkownik może zmienić domyślny podmiot gospodarczy za pomocą pola kombi Podmiot gospodarczy.

  Użytkownik może przeglądać dane domyślnych i wszystkich innych przypisanych podmiotów gospodarczych.

 4. Po określeniu terminów wyszukiwania, kliknij przycisk filtrowania siatki.
 5. Wybrane dane są pokazane na liście.
  Klient
  To pole zawiera umowny zestaw znaków używany do identyfikacji klienta w podmiocie gospodarczym. Dane klienta są odczytywane z systemu ERP.
  Nazwa klienta
  To pole pokazuje nazwę klienta lub grupy klientów.
  Dostawa
  Dostawa to zbiór wysyłek dla jednego klienta. Ta liczba może być przekazana z systemu ERP.

  W niektórych systemach ERP identyfikator dostawy odpowiada identyfikatorowi wysyłki.

  Wysyłka
  Ten numer identyfikuje wysyłkę. Wysyłka zawiera liczbę zapakowanych pozycji, które mają być dostarczone pod adres miejsca rozładunku klienta.
  Wiersz
  To pole pokazuje numer wiersza faktury.
  Pozycja
  To pole pokazuje numer pozycji, który identyfikuje tę pozycję.
  Opis pozycji
  To pole pokazuje krótki opis pozycji.
  Pozycja klienta
  To pole pokazuje numer pozycji klienta, który jest numerem artykułu klienta.
  Status opakowania
  To pole pokazuje stan opakowania: Stan Nie zapakowano, Częściowo rozpakowano lub Częściowo odpakowano wskazuje, że pakowanie należy wykonać ręcznie.

  Dostępne są następujące stany:

  • Nie zapakowano: Nie zapakowano
  • Częściowo zapakowano: Częściowo zapakowano
  • Zapakowano: Całkowicie zapakowano
  • Częściowo rozpakowano: Częściowo zapakowano w wirtualny pojemnik
  • Odpakowano: Celowo zapakowano w wirtualnym pojemniku
  Ilość
  To pole pokazuje ilość produktu, która została dostarczona do klienta. Wartość ilości wysłanej to ilość na zleceniu sprzedaży. Po wysłaniu danej ilości, można ją umieścić na fakturze.
  Ilość do zapakowania
  To pole pokazuje część wysyłanej ilości, która nie została jeszcze zapakowana. Jest to wysyłana ilość minus ilość, która już została zapakowana.
  Waga netto
  To pole pokazuje łączną wagę całkowitą pozycji w pojemniku.
  Podmiot gospodarczy

  Dla każdego użytkownika należy skonfigurować co najmniej jeden podmiot gospodarczy. Dla określonego użytkownika należy ustawić jeden z tych podmiotów gospodarczych jako domyślny.

  Każda transakcja należy do tego domyślnego podmiotu gospodarczego użytkownika. Użytkownik może zmienić domyślny podmiot gospodarczy za pomocą pola kombi Podmiot gospodarczy.

  Użytkownik może przeglądać dane domyślnych i wszystkich innych przypisanych podmiotów gospodarczych.