Konfiguracja wysyłania potwierdzenia funkcjonalnego

Potwierdzenie funkcjonalne można skonfigurować dla odbiorcy komunikatu EDI w obszarze Transformacja. W podobny sposób przebiega konfiguracja potwierdzenia funkcjonalnego dla komunikatów ASC X12 oraz UN-EDIFACT. W tym przykładzie potwierdzenia funkcjonalnego stosowany jest komunikat ASC X12. W takim procesie biznesowym obszar Transformacja otrzymuje komunikat EDI ASC X12, taki jak ASC X12 830 Harmonogram planowania z możliwością wydawania, ASC X12 850 Zamówienie zakupu lub ASC X12 862 Harmonogram wysyłki. Obszar Transformacja wyodrębnia nagłówek i stopkę z komunikatu źródłowego. Następuje wymiana nadawcy i odbiorcy. Wyodrębnione nagłówek i stopka komunikatu źródłowego służą do utworzenia nowego wychodzącego komunikatu EDI o typie komunikatu ANSI ASC X12 997 Potwierdzenie funkcjonalne. Komunikat potwierdzenia funkcjonalnego jest wysyłany do nadawcy oryginalnego przychodzącego komunikatu źródłowego.

Aby skonfigurować potwierdzenie funkcjonalne dla przychodzącego komunikatu ASC X12:

 1. Wybierz z menu Transformacja > Konfiguracja > Reguły transformacji.
 2. Kliknij przycisk Analiza przychodzącego komunikatu ASC X12 dla określonego Identyfikatora partnera danego partnera handlowego.
 3. W widoku szczegółowym strony Reguły transformacji kliknij przycisk Edytuj.
 4. Zaznacz pole wyboru Potwierdzenie dla komunikatu i kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany.
 5. Wybierz z menu Transformacja > Konfiguracja > Identyfikatory partnera.
 6. Aby dodać konfigurację identyfikatora partnera, kliknij przycisk Utwórz i określ następujące informacje:
  Identyfikator partnera
  Wybierz identyfikator partnera z listy rozwijanej. Identyfikator partnera musi być tym samym identyfikatorem, który jest używany do przychodzącego komunikatu EDI ASC X12.
  Typ komunikatu
  Wybierz typ komunikatu Potwierdzenie funkcjonalne ASC X12 997 z listy rozwijanej.
  Kierunek komunikatu
  Wybierz Wychodzące z listy rozwijanej.
  Identyfikator nadawcy / Identyfikator odbiorcy
  Określ identyfikator nadawcy i identyfikator odbiorcy. Identyfikatory nadawcy i odbiorcy muszą być tymi samymi numerami identyfikacyjnymi, które są używane dla przychodzącego komunikatu EDI ASC X12.
  Dodatkowy identyfikator nadawcy / dodatkowy identyfikator odbiorcy
  Określ dodatkowy identyfikator nadawcy i dodatkowy identyfikator odbiorcy. Dodatkowe identyfikatory nadawcy i odbiorcy muszą być tymi samymi numerami identyfikacyjnymi, które są używane dla przychodzącego komunikatu EDI ASC X12.
  Kwalifikator nadawcy ISA/UNB / Kwalifikator odbiorcy ISA/UNB
  Określ kwalifikatory kodu, które są używane do kwalifikowania identyfikatora odbiorcy segmentów ISA/UNB w komunikacie. Zwykle powinny to być te same kwalifikatory, które są używane dla przychodzącego komunikatu EDI ASC X12. Aby zweryfikować kwalifikatory, sprawdź wytyczne producenta oryginalnego wyposażenia.
 7. Określ inne informacje zgodnie z wymaganiami i kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać nową konfigurację identyfikatora partnera.
 8. Wybierz z menu Transformacja > Konfiguracja > Reguły transformacji.
 9. Aby dodać regułę transformacji, kliknij przycisk Utwórz i określ następujące informacje:
  Kierunek komunikatu
  Wybierz Wychodzące z listy rozwijanej.
  Identyfikator partnera
  Wybierz identyfikator partnera z listy rozwijanej. Identyfikator partnera musi być tym samym identyfikatorem, który jest używany do przychodzącego komunikatu EDI ASC X12.
  Typ komunikatu
  Wybierz typ komunikatu Potwierdzenie funkcjonalne ASC X12 997 z listy rozwijanej.
  Nazwa arkusza stylów
  Wybierz arkusz stylów, który jest stosowany do transformacji z rozwijanej listy. W przypadku braku specjalnych wymagań ze strony partnera handlowego, można użyć rodzajowego arkusza stylów ASC X12 Acknowledge_A9201_997.
 10. Określ inne informacje zgodnie z wymaganiami i kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać nową regułę transformacji.
  Po przyjściu komunikatu EDI ASC X12 zostanie wygenerowany komunikat ASC X12 997 Funkcjonalne potwierdzenie po pobraniu wszystkich danych głównych.