Omówienie

Usługa Drukowanie jest odpowiedzialna za obsługę poleceń drukowania ze wszystkich usług aplikacji. Usługa drukowania wykorzystuje AWS SQS i ION API do komunikacji z On-Premises Print Agent dostarczonym przez Infor. On-Premises Print Agent przekazuje polecenia drukowania i zasoby wydruku do InterFormNG w lokalizacji klienta.

W sekcji Drukowanie można zarządzać zleceniami drukowania usług aplikacji. Można przeglądać konfigurację On-Premises Print Agent i zarządzać niestandardowymi szablonami wydruku, niestandardowymi wydrukami informacji o dyspozytorach, niestandardowymi tłumaczeniami wydruków oraz plikami zip niestandardowych zasobów wydruku.