Drukowanie

Printers

Do obsługi ponownego drukowania dokumentów za pomocą wybranej drukarki w obszarze drukowania wprowadzono listę kodów Printers. Ta lista kodów zawiera drukarki, które można wybrać w obszarze drukowania. Nazwa drukarki domyślnej to: DOMYŚLNA. Możesz dodać nowe drukarki do listy kodów.