Konfigurowanie klienta w celu anulowania WPW i zamiany

Zastosuj tę procedurę, aby skonfigurować klienta w celu anulowania WPW i zamiany.

  1. Wybierz Dane główne > Kody.
  2. Kliknij przycisk Analiza, aby otworzyć listę kodów Klienci.
  3. Kliknij przycisk Edytuj.
  4. Kliknij przycisk Analiza w wierszu klienta w tabeli Właściwości listy kodów.
  5. Na stronie Właściwości kodów wybierz kartę Wartości 2 i pole wyboru Anulowanie WPW obsługiwane.
  6. Kliknij przycisk OK i kliknij przycisk Zapisz.