Konfiguracja klienta lokalnego

Na tej stronie można przeglądać ustawienia usługi Amazon Simple Queue Service (SQS). Usługa SQS jest używana przez Usługę komunikacji do komunikacji z On-Premises Communication Agent. SQS to kolejka zadań, której chmura używa do informowania klienta o tym, że zadanie jest gotowe do przetworzenia. Klient sprawdza kolejkę SQS, aby dowiedzieć się, kiedy musi zażądać wysłania pliku EDI. Pliki EDI są przesyłane do i z chmury poprzez bramę ION API. Wszystkie żądania są inicjowane przez klienta, a nie przez bramę ION API.

Ta strona umożliwia dostęp do szczegółowych ustawień kolejki SQS dla bieżącego dzierżawcy/klienta.

Konfiguracja On-Premises Communication Agent jest generowana automatycznie w ramach procesu dostarczania dzierżawcy.

Adres URL SQS jest wyświetlany w polu URL kolejki. Adres URL SQS jest informacją wymaganą do instalacji On-Premises Communication Agent.