Szczegóły reguły transformacji

Na tej stronie można tworzyć, edytować, kopiować i usuwać reguły transformacji.

Widok szczegółowy strony Reguły transformacji zawiera szczegółowe informacje o wybranej regule transformacji:

  • Sprawdź górną część strony, w której przedstawiono informacje nagłówka reguły transformacji.
  • Sprawdź uwagi dotyczące reguły transformacji.
  • Na dole strony można sprawdzić i zdefiniować arkusz stylów, który ma być używany do przekształcania komunikatu. Możesz zdefiniować tryb testowania oraz funkcjonalne potwierdzenie komunikatu.