Przeglądanie szczegółów pliku wychodzącego

Strona Szczegóły pliku wychodzącego pokazuje szczegóły wychodzącego komunikatu EDI. Usługa komunikacji wysłała ten komunikat do zewnętrznego partnera handlowego za pośrednictwem Usługi dostawcy komunikacji lub Lokalnej usługi komunikacji.

Aby przejrzeć szczegóły wychodzącego komunikatu EDI:

 1. Wybierz Komunikacja > Pliki wychodzące. Kliknij przycisk Analiza pliku wychodzącego.
 2. Przeglądaj następujące informacje:
  Typ pliku
  To pole określa standard komunikatu wychodzącego komunikatu EDI. Typy plików, które obsługują jednoznaczną identyfikację dzierżawcy przez identyfikator odbiorcy to: X12, EDIFACT/ODETTE oraz VDA.
  Dzierżawca
  To pole określa dzierżawcę aplikacji, z którego jest wysyłany komunikat wychodzący EDI.
  Identyfikator partnera
  To pole określa identyfikator partnera partnera handlowego, do którego jest wysyłany wychodzący komunikat EDI.
  Nadawca
  To pole pokazuje identyfikator nadawcy komunikatu wychodzącego.
  Odbiorca
  To pole pokazuje identyfikator odbiorcy komunikatu wychodzącego.
  Status
  To pole pokazuje status wychodzącego komunikatu, który został wysłany przez Usługę komunikacji.
  Status Opis
  Utworzone Usługa komunikacji utworzyła wpis dla wiadomości wychodzącej na stronie Pliki wychodzące.
  Zachowane Usługa komunikacji zapisała komunikaty wychodzący w bazie danych dzierżawcy.
  Nie udało się znaleźć dostawcy komunikacji Usługa komunikacji nie znalazła dostawcy komunikacji.
  Nie znaleziono identyfikatora dzierżawcy w komunikacie Usługa komunikacji nie znalazła identyfikatora dzierżawcy w komunikacie wychodzącym.
  Wysłano do usługi dostawcy komunikacji Usługa komunikacji wysłała komunikat wychodzący do usługi dostawcy komunikacji.
  Wysłanie do usługi dostawcy komunikacji nie powiodło się Usługa komunikacji nie wysłała komunikatu wychodzącego do usługi dostawcy komunikacji.
  Wysłano do lokalnego dostawcy komunikacji Usługa komunikacji wysłała komunikat wychodzący do lokalnego dostawcy komunikacji.
  Nie udało się wysłać do lokalnego dostawcy komunikacji Usługa komunikacji nie wysłała komunikatu wychodzącego do lokalnego dostawcy komunikacji.
  Otrzymane przez partnera handlowego Komunikat wychodzący został pomyślnie odebrany przez partnera handlowego.
  Aktualizacja znacznika potwierdzenia nie powiodła się Usługa komunikacji nie zaktualizowała znacznika potwierdzenia.
  Znaleziono nieprzetworzony komunikat w kolejce utraconych wiadomości Usługa komunikacji znalazła nieprzetworzony komunikat w kolejce martwych listów. Komunikaty są przenoszone do kolejki martwych listów, jeśli spędziły w kolejce przetwarzania więcej czasu niż zdefiniowano. W tym przypadku lokalna usługa komunikacji nie pobrała komunikatu wychodzącego z kolejki przetwarzania.
  Usunięcie przetworzonego komunikatu z kolejki nie powiodło się Usługa komunikacji nie usunęła przetworzonego komunikatu z kolejki. Oznacza to, że należy sprawdzić, czy nie ma błędu AWS.
  Wysłanie pliku do EXS przez lokalnego dostawcę komunikacji nie powiodło się Lokalny dostawca komunikacji nie wysłał komunikatu wychodzącego do Exchange Services.
  Lokalny dostawca komunikacji wysłał pusty status Lokalny dostawca komunikacji wysłał pusty status komunikatu wychodzącego. Komunikat o statusie od Lokalnego dostawcy komunikacji był oczekiwany, ale nie został dołączony. W takim przypadku wskazane jest przeprowadzenie kontroli strony On-Premises Communication Agent.
  Korelacja
  To pole określa konkatenowany ciąg składający się z następujących części: Identyfikator dzierżawcy, który jest nadawcą komunikatu, usługa komunikacyjna będąca odbiorcą oraz kolejny numer.
  Zawartość
  To pole określa zawartość wychodzącego komunikatu EDI.
  Data utworzenia
  To pole pokazuje datę i godzinę utworzenia danych.
  Ostatnia aktualizacja
  To pole pokazuje datę i godzinę ostatniej aktualizacji danych.
 3. Na dole strony przejrzyj zarejestrowane działania Usługi komunikacji w dziennikach Dziennikach komunikatów.