Usuwanie komunikatów

Na stronie Importowanie komunikatów można usuwać komunikaty, które nie są używane lub które nie mogą być ręcznie importowane.

Aby usunąć komunikat:

  1. Wybierz z menu Transformacja > Importowanie komunikatów.
  2. Wybierz komunikat.
  3. Kliknij przycisk Usuń.
  4. Kliknij przycisk OK, aby zatwierdzić usuwanie.
    Wyświetlane jest powiadomienie o usunięciu komunikatu.