Edycja głównych danych kontaktowych

Na stronie Główne dane kontaktowe możesz zarządzać głównymi danymi kontaktowymi, które nie są dostępne w systemie ERP.

Uwaga

Jeśli używasz strony Główne dane kontaktowe jako samodzielnego rozwiązania, należy dezaktywować import komunikatu ContactMaster BOD.

Aby edytować główne dane kontaktowe:

 1. Wybierz Dane główne > Główne dane kontaktowe.
 2. Kliknij przycisk Analiza głównych danych kontaktowych.
 3. Kliknij przycisk Edytuj.
 4. Określ informacje nagłówka. Możesz określić wszystkie pola z wyjątkiem pól: Ostatnio modyfikowane przez, Data ostatniego importuPodmiot gospodarczy.
  Uwaga

  W przypadku gdy aktywowano import BOD ContactMaster z systemu ERP, można edytować tylko te pola, które skonfigurowano na liście kodów ContactMasterUpdateFields. Lista kodów ContactMasterUpdateFields określa pola, które można edytować. Nie można edytować pól Ostatnio modyfikowane przez, Data ostatniego importuPodmiot gospodarczy. Jeśli zarządzasz głównymi danymi kontaktowymi ręcznie, pole Ostatnio modyfikowane przez zawiera Twoją nazwę użytkownika. Pole Podmiot gospodarczy zawiera dane podmiotu gospodarczego, w którym obecnie pracujesz.

  Patrz „Tworzenie głównych danych kontaktowych”.

 5. W dolnej części strony kliknij przycisk Analiza wiersza osoby kontaktowej, aby otworzyć okno dialogowe Komunikacje. Edytuj szczegółowe informacje o osobie kontaktowej.
 6. Aby zapisać szczegóły danych głównych, kliknij przycisk OK.
 7. Aby zapisać główne dane kontaktowe, kliknij Zapisz.
  Wyświetlane jest powiadomienie o pomyślnym zapisaniu głównych danych kontaktowych.