Wydruki informacji o dyspozytorach

Na stronie Wydruki informacji o dyspozytorach można przeglądać, przesyłać, eksportować i niestandardowe szablony wydruku informacji o dyspozytorach

Pliki zasobów drukowania niestandardowego są przechowywane w bazie danych dzierżawcy. Użytkownicy mogą przesłać do aplikacji dowolne pliki zasobów niestandardowego wydruku. Jeśli niestandardowe szablony dyspozytorów ulegną zmianie, użytkownicy mogą użyć tej strony do ich przesłania, a następnie ręcznie zaktualizować instalację InterFormNG. Przesyłanie niestandardowych szablonów dyspozytorów do tej strony pozwala utrzymać synchronizację lokalnych plików InterFormNG z tymi plikami.

W sekcjach Dane globalne > Szablony wydruku oraz Dane globalne > Szablony dyspozytorów użytkownicy mogą pobierać standardowe pliki zasobów wydruku. W razie potrzeby te standardowe pliki zasobów wydruku mogą być wykorzystane do generowania niestandardowych plików zasobów.