Usuwanie danych głównych klientów

Na stronie Dane główne klientów możesz zarządzać danymi głównymi klientów, które nie są dostępne w systemie ERP.

Uwaga

Jeśli używasz strony Dane główne klientów jako samodzielnego rozwiązania, należy dezaktywować import komunikatu CustomerPartyMaster BOD.

Aby usunąć dane główne klientów:

  1. Wybierz z menu Dane główne > Dane główne klientów.
  2. Wybierz dane główne klienta.
  3. Kliknij przycisk Usuń.
  4. Kliknij OK, aby potwierdzić, że chcesz usunąć dane główne klienta.
    Dane główne klienta zostaną usunięte z listy.