Informacje o podręczniku

Niniejszy podręcznik opisuje sposób korzystania, zarządzania i konfigurowania obszarów funkcjonalnych w EDI Exchange.

Grupa docelowa

Ten podręcznik jest przeznaczony dla administratorów, którzy korzystają, zarządzają i konfigurują obszary funkcjonalne EDI Exchange oraz dla pracowników działu Infor Consulting Services (ICS).

Wymagana wiedza

Aby w pełni zrozumieć informacje zawarte w tym podręczniku, potrzebna jest szczegółowa wiedza na temat procesów biznesowych oraz wariacji związanych z partnerami handlowymi.

Organizacja

W poniższej tabeli opisano strukturę niniejszego podręcznika:

Sekcja Opis
Transformacja Pojęcia i zadania dotyczące pracy z Transformacją
Wysyłka Pojęcia i zadania dotyczące pracy z Wysyłką
Drukowanie Pojęcia i zadania dotyczące pracy z Drukowaniem
ION Connector Pojęcia i zadania dotyczące pracy z usługą ION Connector
Dane globalne Pojęcia i zadania dotyczące pracy z danymi globalnymi
Dane główne Pojęcia i zadania dotyczące pracy z danymi głównymi i listami kodów
Komunikacja Pojęcia i zadania dotyczące pracy z danymi komunikacji
Alerty Pojęcia i zadania dotyczące pracy z alertami
Słownik pojęć Pojęcia i definicje używane w kontekście EDI Exchange