Definicje drukowania

Na stronie Definicje drukowania można tworzyć, edytować, kopiować i usuwać definicje drukowania. Definicja drukowania ustawia dane konfiguracji, które są wymagane do tworzenia poleceń drukowania dla komunikatów przychodzących i wychodzących i kontroli InterFormNG. InterFormNG to mechanizm drukujący, który drukuje wymagane dokumenty.

Dla definicji drukowania należy określić nazwę hierarchii partnerów, identyfikator partnera, typ komunikatu, kierunek komunikatu oraz podmiot gospodarczy. Dodatkowo można określić specjalne parametry drukowania w definicji drukowania w celu konfiguracji indywidualnego przetwarzania każdego polecenia drukowania.

Jeśli ustawiono definicję drukowania dla komunikatu, polecenie drukowania jest tworzone automatycznie podczas przetwarzania komunikatu. Obecnie dla każdego komunikatu tworzone jest jedno polecenie drukowania.

Na karcie Polecenie drukowania w widoku szczegółowym strony Zarządzanie komunikatami można przeglądać polecenia drukowania komunikatu. Można przeglądać stan poleceń drukowania i ręcznie ponawiać utworzone polecenia drukowania.

Aby wyszukać definicje drukowania, należy określić kryteria filtrowania we wpisach pól wymaganych kolumn.

Aby wyświetlić szczegółowe ustawienia, kliknij przycisk Analiza konfiguracji drukowania.