Usuwanie konfiguracji alertów

Na stronie Konfiguracje alertów można usunąć jedną lub więcej konfiguracji alertów.

Aby usunąć konfiguracje alertów:

  1. Wybierz Alerty > Konfiguracje alertów.
  2. Wybierz z listy jedną lub więcej konfiguracji alertów.
  3. Kliknij przycisk Usuń.
  4. Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić, że chcesz usunąć wybrane konfiguracje alertu.