Konfigurowanie informacji o przepływie pracy

Przepływ pracy opisuje zbiór zadań, które są wykonywane kolejno. Przepływ pracy może być przypisany do partnera handlowego, klienta lub miejsca rozładunku.

Patrz „Tworzenie przepływu pracy”.

Po utworzeniu przepływu pracy, należy go skonfigurować. Konfiguracji przepływu pracy dokonuje się poprzez przypisywanie do niego zadań.

Aby skonfigurować przepływ pracy:

 1. Wybierz Wysyłka > Konfiguracja > Przepływy pracy
 2. Kliknij Utwórz powyżej listy przepływów pracy.
 3. Przejrzyj i określ odpowiednie informacje:
  Obowiązująca data rozpoczęcia
  To pole pokazuje pierwszy dzień obowiązywania rekordu lub ustawienia. Ustawienia są ważne do obowiązującej daty zakończenia.
  Nazwa przepływu pracy
  To pole pokazuje nazwę przepływu pracy. Można wybrać przepływ prac przechowywany w danych głównych z listy rozwijanej.
  Poziom
  To pole pokazuje poziom, dla którego określono przepływ pracy.
  Uwaga
  Przejrzyj lub podaj jednowierszowy opis, notatkę lub uwagę.
  Obowiązująca data zakończenia
  To pole pokazuje ostatni dzień ważności rekordu lub ustawienia. Patrz Obowiązująca data rozpoczęcia.
  Podmiot gospodarczy

  Dla każdego użytkownika należy skonfigurować co najmniej jeden podmiot gospodarczy. Dla określonego użytkownika należy ustawić jeden z tych podmiotów gospodarczych jako domyślny.

  Każda transakcja należy do tego domyślnego podmiotu gospodarczego użytkownika. Użytkownik może zmienić domyślny podmiot gospodarczy za pomocą pola kombi Podmiot gospodarczy.

  Użytkownik może przeglądać dane domyślnych i wszystkich innych przypisanych podmiotów gospodarczych.

  Uwaga
  Opcjonalnie wpisz uwagę.
 4. Dodaj nowe zadanie.
  1. Aby dodać zadanie, kliknij przycisk Utwórz w sekcji Zadanie.
  2. Określ następujące informacje:
   Numer sekwencyjny
   Ten numer wskazuje kolejność, w jakiej wyświetlane są wiersze w obrębie wysyłki oraz kolejność przetwarzania zadań.
   Kod zadania
   To pole pokazuje nazwę zadania. Zadanie to typ operacji, którą można wykonać w obszarze Wysyłka.
   Typ zadania
   To pole pokazuje typ zadania. Zadanie to czynność wykonywana na wysyłce lub dostawie, na przykład druk pojedynczych etykiet.
   Dostępne są następujące typy zadań:
   • Automatyczny
   • Ręczny
 5. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany lub Odrzuć, aby anulować zmiany.
  Tryb edycji jest zamknięty.