Tworzenie danych głównych materiału opakowania

Na stronie Dane główne pozycji można tworzyć, edytować, kopiować i usuwać dane główne pozycji dla materiału opakowania o typie pozycji Pozycja opakowania.

Uwaga

Dane główne pozycji dla Pozycji sprzedaży są importowane za pomocą komunikatu BOD ItemMaster z systemu ERP. W przypadku gdy importowanie komunikatu BOD ItemMaster jest wyłączone, tworzenie pozycji opakowania jest dozwolone dla określonych podmiotów gospodarczych. W przypadku danych podmiotów gospodarczych strona Opakowania w obszarze Wysyłka musi być włączona. Można włączyć tę stronę na liście kodów PackagingIsActive.

Aby tworzyć dane główne pozycji dla materiału opakowania:

 1. Wybierz Dane główne > Dane główne pozycji.
 2. Kliknij Utwórz.
 3. Określ następujące informacje:
  Pozycja
  Określ numer pozycji, który identyfikuje materiał opakowania.
  Status pozycji
  W przypadku materiału opakowania stan należy ustawić ręcznie. Wybierz stan pozycji z listy rozwijanej. Dostępne są dwa stany pozycji: OtwartyUsunięty.
  Opis pozycji
  Przejrzyj lub określ krótki opis pozycji.
  Typ pozycji
  To pole pokazuje typ pozycji Pozycja opakowania. Pozycja jest używana do pakowania towarów wysyłanych do klienta. Dane główne pozycji dla materiału opakowania mogą być tworzone, kopiowane i ręcznie usuwane.
  Podstawowa jednostka miary
  Przejrzyj lub określ jednostkę miary pozycji. Standardowa ilość używana do obliczania, podziału lub opisywania obiektu lub obiektów.
  Kod artykułu
  Kod artykułu to kod identyfikacyjny używany w celu klasyfikacji grup pozycji do celów podatkowych i celnych. Lista kodów artykułów dostarczona przez urząd celny jest zawarta na liście kodów CommodityCodes. Ta lista kodów zawiera np. kody CN (Nomenklatury Scalonej Unii Europejskiej) lub kody HTS (Zharmonizowanej Taryfy Celnej Stanów Zjednoczonych Ameryki).
  Podczas edycji kliknij przycisk Wyszukiwanie pola Kod artykułu. Wybierz kod artykułu pozycji z okna dialogowego.
  Opis kodu asortymentu
  Po wybraniu kodu artykułu wyświetli się jego standardowy opis. Jeżeli potrzebujesz specyficznego opisu asortymentu, który miałby zastąpić standardowy opis, możesz określić opis na karcie Opisy pozycji. Ten opis jest następnie używany w obszarze Wysyłka w celu drukowania dokumentów związanych z eksportem.
 4. Rozwiń grupę pól Dodatkowe informacje o pozycji i określ następujące informacje:
  Specjalne właściwości pozycji
  Wybierz specjalne właściwości pozycji z listy rozwijanej. To pole jest używane do przechowywania specjalnych właściwości pozycji, takich jak informacje o bezpieczeństwie pojazdu. Przykładowo partner handlowy Nissan dzieli ważne pozycje na typy A i B. Zwykle ta informacja nie może być importowana z systemu ERP. Ta informacja jest wymagana do drukowania etykiet w obszarze Wysyłka. Można zarządzać polem w widoku szczegółowym stron Dostawy głównePojemniki magazynowe. Obecnie można wybrać następujące definicje specjalnych właściwości, które dostawcy firmy Nissan muszą spełniać:
  Nissan Mexico OBD: Pozycje o specjalnych właściwościach, które są związane z przepisami dotyczącymi emisji (diagnostyka pokładowa)
  Nissan Mexico Ważna część A: Istotne pozycje powiązane z bezpieczeństwem dot. koła kierownicy, systemu hamulcowego lub integralności układu paliwowego
  Nissan Mexico Ważna część B: Istotne pozycje dot. bezpieczeństwa kolizji, np. ochrony osób znajdujących się w danym typie pojazdu podczas kolizji, bezpieczeństwa po wystąpieniu kolizji lub przekazywanie informacji koniecznych do bezpiecznej jazdy
  Uniwersalny kod produktu
  To pole pokazuje uniwersalny kod produktu. Uniwersalny kod produktu to kod kreskowy do identyfikacji produktów w punktach sprzedaży.
  Elektroniczny kod produktu
  Elektroniczny kod produktu, EPC, umożliwia ogólnoświatową i jednoznaczną identyfikację produktów. EPC zawiera numer, który jest w sposób jednoznaczny przypisany do producenta. Tak zwana usługa Object Name Service (ONS) umożliwia przypisanie adresu internetowego, tj. adresu URL, do standardowego numeru EPC. Numer EPC odwołuje się do opisu obiektu producenta. Oznacza to, że można pobrać informacje o oznaczonych produktach z internetu.
  Wskaźnik materiałów niebezpiecznych
  Zaznacz pole wyboru, jeżeli pozycja opakowania jest używana do pakowania materiałów niebezpiecznych.
  Identyfikator materiału niebezpiecznego
  Wyświetla kod, który identyfikuje typ materiałów niebezpiecznych.
  Opis materiałów niebezpiecznych
  Jeżeli zaznaczono Wskaźnik materiałów niebezpiecznych, możesz podać krotki opis materiałów niebezpiecznych.
 5. Rozwiń grupę pól Informacje o eksporcie oraz określ następujące informacje:
  Preferencyjna umowa handlowa
  Kliknij przycisk Wyszukiwanie pola. Wybierz preferencyjną umowę handlową zawartą pomiędzy krajami pozycji z okna dialogowego. Preferencyjna umowa handlowa stosowana jest w celu nałożenia opłat celnych za towary przez urząd celny lub zezwolenia na eksport towarów bez opłat celnych. Lista preferencyjnych umów handlowych jest określona na liście kodów PreferentialTradeAgreements.
  Można użyć wpisu Bez preferencji jeżeli nie jest wymagana preferencyjna umowa handlowa dla eksportu towarów do kraju przeznaczenia. Na stronie Dostawy główne w obszarze Wysyłka nie można odnaleźć świadectwa przewozowego dla danej pozycji.
  Można użyć wpisu Preferencje bez rozpoznanej umowy, jeżeli obecnie nie znasz wymaganych preferencyjnych umów handlowych dla pozycji. Możesz określić wymaganą preferencyjną umowę handlową dla takiej pozycji później na stronie Dostawy główne. Stan dostawy głównej w obszarze Wysyłka nie może być ustawiony jako Zakończony, chyba że wybrano prawidłową preferencyjną umowę handlową.
  Kryterium preferencji
  Kliknij przycisk Wyszukiwanie pola. Wybierz kryterium preferencji NAFTA z okna dialogowego. Kryteria preferencji NAFTA są pogrupowane w kategorie określone w certyfikacie pochodzenia NAFTA literami od A do F. Kryterium preferencji jest używane do certyfikacji kraju pochodzenia i stanu preferencji podczas wysyłania towarów do krajów NAFTA. Lista ważnych kryteriów preferencji jest określona na liście kodów PreferenceCriteria.
  Ostatnia znacząca transformacja – Kraj pochodzenia
  Kliknij przycisk Wyszukiwanie pola. Wybierz kod kraju z okna dialogowego. Kraj pochodzenia to kraj, w którym artykuł został poddany znaczącej transformacji. Reguła ta dotyczy artykułów, które są produkowane w więcej niż jednym kraju. Znacząca transformacja to produkcja, w wyniku której dany element zostanie zmieniony na nowy lub inny element.
  Federalna Komisja Handlu – Kraj pochodzenia
  Kliknij przycisk Wyszukiwanie pola. Wybierz kod kraju z okna dialogowego. Kod kraju musi być zgodny z normą "Kraj produkcji: Stany Zjednoczone", która jest regulowana przez Federalną Komisję Handlu. Produkt oznaczony jako "Kraj produkcji: Stany Zjednoczone" musi być wyprodukowany w Stanach Zjednoczonych w całości lub prawie w całości. Wszystkie istotne części i przetwarzanie dotyczyć produktu muszą pochodzić ze Stanów Zjednoczonych. Produkt nie powinien zawierać żadnej zawartości lub może zawierać zawartość o niewielkiej wartości.
  Federalna Komisja Handlu — Typ
  Kliknij przycisk Wyszukiwanie pola. Wybierz typ kraju pochodzenia zgodnie z regułami Federalnej Komisji Handlu z okna dialogowego:
  Kod typu Opis
  M Kraj produkcji: Wyprodukowano całość lub prawie całość w jednym kraju.
  A Miejsce montażu: Miejsce montażu w jednym państwie ze składników wyprodukowanych w jednym lub więcej różnych państw.
  R Ponowna produkcja: Przebudowane lub odnowione w jednym państwie ze składników wyprodukowanych w jednym lub więcej różnych państw.
  Procedura celna
  Kliknij przycisk Wyszukiwanie pola. Wybierz procedurę celną z okna dialogowego. Procedura celna dot. eksportu towarów poza granice kraju jest stosowana, aby zapewnić zgodność z ograniczeniami eksportowymi. Lista procedur celnych jest określona na liście kodów CustomsProcedures.
  Kraj pochodzenia NAFTA
  Kliknij przycisk Wyszukiwanie pola. Wybierz kraj pochodzenia NAFTA z okna dialogowego. Kraj pochodzenia jest wstępnie ustawiony i należy go zmienić na JNT tylko dla towarów, które są produkowane w Meksyku i Stanach Zjednoczonych.
  Producent NAFTA
  Kliknij przycisk Wyszukiwanie pola. Wybierz TAK (domyślnie) z okna dialogowego, jeśli jesteś producentem towaru. Wybierz NIE, jeśli nie jesteś producentem towaru.
  Metoda kosztów NAFTA
  Kliknij przycisk Wyszukiwanie pola. Wybierz NC z okna dialogowego w następujących przypadkach:
  • Reguła pochodzenia wymaga kwalifikacji zawartości wartości regionalnej
  • Zamiast metody wartości transakcji zastosuj metodę kosztów netto
  We wszystkich pozostałych przypadkach wybierz NIE.
 6. W przypadku danych głównych pozycji typu Pozycja opakowania, możesz dodać opisy pozycji oraz kodu artykułu w różnych językach. Aby dodać opisy pozycji oraz kodu artykułu w innym języku, kliknij przycisk Utwórz na karcie Opisy pozycji. Określ następujące informacje:
  Kod języka
  Wybierz kod języka dla tłumaczenia opisu pozycji i opisu kodu artykułu z listy rozwijanej.
  Kod języka można wybrać danych głównych pozycji typu Pozycja opakowania. Wpis pola jest dezaktywowany dla danych głównych pozycji typu Pozycja sprzedaży.
  Opis pozycji
  Przejrzyj lub określ tłumaczenie opisu pozycji w wybranym języku.
  Wpis pola jest dezaktywowany dla danych głównych pozycji typu Pozycja sprzedaży.
  Opis asortymentu
  Określ specyficzny opis kodu artykułu, który powinien zastąpić standardowy opis. Ten opis jest następnie używany w obszarze Wysyłka w celu drukowania dokumentów związanych z eksportem.

  Aby usunąć wiersz opisu pozycji, wybierz wiersz z tabeli Opisy pozycji i kliknij przycisk Usuń.

 7. Aby dodać informację specyficzną dla partnera handlowego dla pozycji, kliknij przycisk Utwórz na karcie Atrybuty zewnętrzne. Informacje, które określasz, są zależne od wymagań partnera handlowego:
  Typ
  Wybierz z listy rozwijanej Klient lub Dostawca.
  Strona biznesowa
  Kliknij przycisk Wyszukiwanie pola. Wybierz stronę biznesową z okna dialogowego.
  Podmiot gospodarczy strony biznesowej
  Wyświetla podmiot gospodarczy strony biznesowej. Korporacja lub podgrupa korporacji, która działa niezależnie w obszarze jednej lub więcej funkcji działalności lub księgowości. Podmiot gospodarczy tworzy rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z kompletnego, zbilansowanego zestawu transakcji i często jest podmiotem prawnym. Podmiot gospodarczy jest określony w zakresie dzierżawcy i może zawierać lokalizacje.
  Pozycja strony biznesowej
  Określ numer pozycji, który jest stosowany przez partnera handlowego.
  Dodatkowa pozycja strony biznesowej
  Określ dodatkowy numer pozycji stosowany przez partnera handlowego. Informacja jest zależna od wymagań partnera handlowego.
  Jednorazowa pozycja strony biznesowej
  Określ dodatkowy numer pozycji stosowany przez partnera handlowego dla materiału jednorazowego. Pole zawiera skumulowany identyfikator materiału opakowania, który nie może zostać użyty ponownie. Informacja jest zależna od wymagań partnera handlowego.
  Domyślna przyczyna wpisu materiału
  Wybierz domyślny powód dla wpisu materiału.

  Aby usunąć informacje specyficzne dla partnera handlowego pozycji, wybierz wiersz z tabeli Atrybuty zewnętrzne i kliknij przycisk Usuń.

 8. Aby dodać udział procentowy danego kraju pochodzenia, kliknij przycisk Utwórz na karcie Kraje pochodzenia. Informacje do określenia zależą od wymagań partnera handlowego. Ta lista pól jest używana w obszarze Wysyłka.
  Kraj pochodzenia
  Wybierz kraj pochodzenia z listy rozwijanej.
  Procent
  Określ udział procentowy kraju pochodzenia.

  Jeśli pola Kraj pochodzenia z komunikatów Shipment BOD lub PackageLabel BOD są puste, zastosowany będzie kraj z najwyższym wynikiem procentowym. Wynik procentowy podany jest na liście kodów na karcie Kraje pochodzenia. Jeśli wynik procentowy jest niedostępny, pierwszy kraj na liście w porządku alfabetycznym staje się krajem pochodzenia.

  Aby usunąć udział procentowy danego kraju pochodzenia, wybierz wiersz z karty Kraje pochodzenia i kliknij przycisk Usuń.

 9. Aby zapisać dane główne pozycji, kliknij przycisk Zapisz.
  Wyświetlane jest powiadomienie o pomyślnym zapisaniu danych głównych pozycji.