Przeglądanie zawartości szablonu drukowania

Na stronie Szczegóły szablonu wydruku wyświetlana jest zawartość szablonu wydruku.

Aby przejrzeć zawartość szablonu wydruku:

  1. Wybierz Dane globalne > Szablony wydruku.
  2. Kliknij przycisk Analiza mapowania wydruku partnera handlowego.
  3. Przejrzyj zawartość dla szablonu wydruku.