Usuwanie danych głównych przewoźników

Na stronie Dane główne przewoźników możesz zarządzać danymi głównymi przewoźnika, które nie są dostępne w systemie ERP.

Uwaga

Jeśli używasz strony Dane główne przewoźników jako samodzielnego rozwiązania, należy dezaktywować import komunikatu CarrierParty BOD.

Aby usunąć dane główne przewoźników:

  1. Wybierz z menu Dane główne > Dane główne przewoźników.
  2. Wybierz dane główne przewoźników.
  3. Kliknij przycisk Usuń.
  4. Kliknij OK, aby potwierdzić, że chcesz usunąć dane główne przewoźników.
    Dane główne przewoźników zostaną usunięte z listy.