Eksportowanie pliku niestandardowego szablonu wydruku

Aby wyeksportować plik niestandardowego szablonu wydruku:

  1. Wybierz Drukowanie > Szablony wydruku.
    Uwaga

    Aby wyeksportować plik niestandardowego szablonu wydruku z widoku szczegółowego strony Szablony wydruku, kliknij przycisk Analiza niestandardowego szablonu wydruku. Kliknij przycisk Eksportuj.

  2. Wybierz niestandardowy szablon wydruku z listy.
  3. Kliknij przycisk Eksportuj.
    Wybrany plik jest pobierany do folderu na komputerze lokalnym.