Eksportuj identyfikatory partnera

Na stronie Eksportowanie identyfikatorów partnera można wyeksportować dane identyfikatora partnera środowiska do pliku XML przechowywanego w folderze eksportu. Możesz użyć pliku eksportu do importu danych w innym środowisku. Na przykład przeniesienia danych identyfikatora partnera ze środowiska testowego do środowiska produkcyjnego. Można filtrować dane identyfikatora partnera w celu eksportowania według podmiotu gospodarczego oraz identyfikatora partnera. Plik eksportu zawiera dane nagłówka identyfikatora partnera i dane mapowania kodów wewnętrznych i zewnętrznych. Eksportowane dane XML są pokazane w polu tekstowym Wynik eksportu.

Uwaga

Aby skorzystać z funkcji eksportu i importu dla danych identyfikatora partnera, użytkownicy potrzebują odpowiedniego przypisania ról dla obszaru Transformacja.