Szczegóły danych głównych miejsc rozładunku

Na tej stronie można przeglądać i edytować dane główne miejsc rozładunku.

Widok szczegółowy strony Dane główne miejsc rozładunku zawiera szczegółowe informacje o danych głównych miejsc rozładunku:

  • Sprawdź górną część strony, w której przedstawiono informacje nagłówka danych głównych miejsc rozładunku.
  • Sprawdź kartę Adresy na dole strony, na której przedstawiono wiersze różnych adresów miejsc rozładunku.
  • Sprawdź kartę Odwołania do klientów, która pokazuje dodatkowe informacje o kliencie.
  • Sprawdź kartę Informacje o kontakcie, na której przedstawiono informacje o osobie kontaktowej miejsca rozładunku.
Uwaga

W przypadku gdy aktywowano import BOD ShipToPartyMaster z systemu ERP, można edytować tylko te pola, które skonfigurowano na liście kodów ShipToMasterUpdateFields. Lista kodów ShipToMasterUpdateFields określa pola, które można edytować. Nie można edytować pól Ostatnio modyfikowane przez, Data ostatniego importuPodmiot gospodarczy. Jeśli zarządzasz danymi głównymi miejsc rozładunku ręcznie, pole Ostatnio modyfikowane przez zawiera Twoją nazwę użytkownika. Pole Podmiot gospodarczy zawiera dane podmiotu gospodarczego, w którym obecnie pracujesz.