Zatwierdzanie komunikatów

Możesz zatwierdzić nieudane transformacje komunikatów. Na przykład, jeżeli brakuje parametrów konfiguracji, dodaj brakującą konfigurację. Potem zatwierdź transformację komunikatu.

Aby zatwierdzić transformację komunikatu:

  1. Wybierz z menu Transformacja > Zarządzanie komunikatami.
  2. Wybierz komunikat o stanie Błąd.
    Aby sprawdzić poprawność komunikatu na stronie Zarządzanie szczegółami komunikatu, kliknij przycisk Analiza komunikatu.
  3. Kliknij Zatwierdź.
  4. Kliknij OK, aby potwierdzić, że chcesz zatwierdzić wybrany komunikat.
    Wyświetlane jest powiadomienie o pomyślnym ponownym sprawdzeniu poprawności wybranego komunikatu. Komunikat o stanie zostaje ponownie ustawiony na Nowy.