Przeglądanie listy szablonów druku dyspozytora

Na stronie Wydruki informacji o dyspozytorach można przejrzeć listę szablonów wydruku informacji o dyspozytorach zarządzanych przez Infor.

Aby przejrzeć tę listę:

  1. Wybierz Dane globalne > Wydruki informacji o dyspozytorach.
  2. Przejrzyj informacje o szablonie wydruku informacji o dyspozytorach dla każdego wpisu.
    Do filtrowania wyświetlonej listy służy wpis w polu kolumny Nazwa dyspozytora.