Omówienie

W sekcji Dane globalne można uzyskać dostęp do danych konfiguracyjnych dotyczących całej aplikacji, które nie są specyficzne dla żadnego dzierżawcy. Te dane na poziomie aplikacji, które nie są związane z żadnym konkretnym dzierżawcą, są przechowywane w oddzielnej bazie danych i nie mogą być modyfikowane przez użytkowników dzierżawców. Dane są kontrolowane przez Usługę danych globalnych.

Usługa danych globalnych łączy się z Infor CloudSuite Portal (CSP) poprzez proces inicjalizacji dla nowych dzierżawców w czasie ich dostarczania.

Menu Dane globalne zawiera dane konfiguracyjne, którymi zarządza Infor:

  • Dane konfiguracyjne dzierżawcy
  • Standardowe arkusze stylów Infor do transformacji komunikatów
  • Standardowe szablony wydruku i dyspozytorzy Infor
  • Globalne właściwości aplikacji
  • Globalna lista kodów i kody, które są przechowywane przez Infor

Dzierżawcy z przypisanymi rolami mają dostęp tylko do odczytu do standardowych arkuszy stylów, szablonów wydruku i dyspozytorów oraz mogą przeglądać i eksportować dane. Standardowa zawartość może być wykorzystywana do tworzenia niestandardowych wersji.

Specyficzne dla dzierżawcy listy kodów, kody, arkusze stylów, szablony wydruku i dyspozytorzy są przechowywane w bazie danych dzierżawcy. Dane te są dostępne w menu Dane główne, Transformacja i Drukowanie oraz mogą być modyfikowane przez użytkowników dzierżawców.