Dodawanie wielu identyfikatorów śledzenia

Identyfikatorem śledzenia może być numer tablicy rejestracyjnej ciężarówki, identyfikator śledzenia usługi paczki lub numer PRO przewoźnika. Identyfikatory śledzenia używane w procesie wysyłki zależą od typu wysyłki. Zwykle identyfikatory śledzenia są przenoszone z systemu ERP do obszaru funkcjonalnego Wysyłka za pomocą komunikatu BOD CarrierRoute. Mogą też być pobierane od stron zewnętrznych, takich jak firmy kurierskie. Obszar funkcjonalny Wysyłka obsługuje wiele identyfikatorów śledzenia wysyłki , dzięki czemu można drukować różne dokumenty.

Aby określić wiele identyfikatorów śledzenia:

 1. Wybierz Wysyłka > Dostawy.
 2. Na stronie Dostawy kliknij przycisk Analiza, aby wybrać dostawę.
 3. Kliknij przycisk Edytuj.
 4. Kliknij kartę Przewoźnik i transport i rozwiń pole Informacje o transporcie.
  Można określić trzy środki transportu oraz trzy identyfikatory środku transportu.
 5. Określ następujące informacje:
  Środek transportu 1
  Pole pokazuje typ identyfikacji ruchu towarowego.
  Uwaga

  Można skonfigurować ustawienia domyślne.

  • Numer PRO: Numer PRO (numer ciągły) to numer śledzenia wysyłki używany przez niektórych przewoźników jako odniesienie do ruchu towarowego. Jeśli przewoźnik zastosuje numer PRO dla ładunku, otrzymasz go w wiadomości e-mail od agenta.
  • Numer głównego lotniczego listu przewozowego: Główny numer jest przypisany do całej wysyłki. Twój przewoźnik lotniczy poda numer lotniczego listu przewozowego przypisany do wysyłki. Ten numer jest wykorzystywany w ruchu lotniczym jako element lotniczego listu przewozowego.
  • Numer lotniczego listu przewozowego: Lotniczy list przewozowy to kontrakt, który reguluje transport do klienta. Numer lotniczego listu przewozowego to odniesienie przypisane przez przewoźnika lotniczego do dokumentu przewozowego. Nie jest tworzony zgodnie ze standardem.
  • Kod transakcji: Kod transakcji jest wymaganym elementem zamówienia wysyłki.
  • Numer głównego morskiego listu przewozowego: Morski list przewozowy służy jako pokwitowanie dla ładunku i jako kontrakt dotyczący transportu zawarty pomiędzy eksporterem a przewoźnikiem. Główny numer jest przypisany do całej wysyłki.
  • Numer morskiego listu przewozowego: Numer morskiego listu przewozowego to odniesienie przypisane przez przewoźnika morskiego do dokumentu przewozowego.
  • Numer urządzenia: Sekwencyjna lub numeryczna część numeru kodu jednostki urządzenia.
  • Numer plomby: Numer plomby to numer plomby wysyłki, którą klient wydał dla zabezpieczenia wysyłki.
  • Numer tablicy rejestracyjnej: Każda ciężarówka posiada tablicę rejestracyjną, które ma swój unikatowy identyfikator. Identyfikator może składać się z cyfr i liter.
  • Numer wykazu: Wykaz dostarcza informacji o odbiorcach, nadawcach, nazwach produktów itd. Dodatkowo zawarte są informacje o tym, jak należy traktować dostawę do czasu dostarczenia. Wykaz jest wysyłany z towarami do dostaw.
  • Ogólny numer drobnicy: Drobnica odnosi się do towarów, które muszą być wysyłane oddzielnie.
  • Numer paczki: Numer śledzenia wysyłki podawany jest zazwyczaj przez dostawców ekspresowych usług transportowych.
  • Numer lotniczego listu przewozowego: Każdy lotniczy list przewozowy zawiera numer śledzenia wysyłki, z którego można skorzystać w celu śledzenia postępów pakietu w transporcie i potwierdzenia informacji o wysyłce.
  • Nazwa pojazdu/statku: Nazwa statku lub pojazdu stanowi element informacji o statku lub pojeździe dla każdej wysyłki.
  • Numer śledzenia wysyłki: Jest to numer szybkiego ruchu przewozowego od dostawcy usług kurierskich, ekspresowych lub spedycyjnych.
  Środek transportu 2
  Określ dodatkowy środek transportu.
  Środek transportu 3
  Określ dodatkowy środek transportu.
  Identyfikator środku transportu 1
  Określ numer śledzenia paczki podawany zazwyczaj przez dostawców ekspresowych usług transportowych. W zależności od środków transportu numer śledzenia przesyłki może być, na przykład, numerem rejestracyjnym (w przypadku samochodu ciężarowego).
  Identyfikator środku transportu 2
  Określ numer śledzenia paczek środka transportu 2.
  Identyfikator środku transportu 3
  Określ numer śledzenia paczek środka transportu 3.