Szczegóły pliku wychodzącego

Na tej stronie można zobaczyć szczegóły wychodzącego komunikatu EDI, który został wysłany przez usługę komunikacji do zewnętrznego partnera handlowego. Wychodzący komunikat EDI można ponownie przetworzyć w celach testowych.