Przerywanie zadań

W zależności od czynników zewnętrznych uruchomione zadanie może nie zostać zakończone na czas. Możesz określić limit czasu do zatrzymania wykonywania zadania po określonym okresie. Zamiast tego możesz też przerwać zadanie ręcznie.

Ta funkcja jest szczególnie przydatna w przypadku długotrwałych zadań lub zadań, które mogły zakończyć się niepowodzeniem z powodu czynników zewnętrznych.

Następuje sprawdzanie, czy zadanie przekroczyło określony zakres czasu. Jeśli tak, zadanie oraz dostawa zostaną ustawione na stan Przerwano. Alarm wskazuje, że zadanie zostało przerwane i utworzono wpis dziennika.

 1. Wybierz Dane główne > Kody.
 2. Aby wykonać wyszukiwanie, użyj funkcji filtrowania paska filtru kolumn.
 3. W kolumnie Nazwa wpisz listę kodów ShippingTasks.
 4. Kliknij przycisk Analiza, aby uzyskać listę kodów ShippingTasks.
 5. Na stronie Kody kliknij Edytuj.
 6. W sekcji Właściwości listy kodów kliknij przycisk Utwórz i określ następujące informacje:
  Limit czasu dla zadań wysyłania
  To pole pokazuje interwał czasu, po którym zadanie zostanie anulowane.
 7. Wybierz Wysyłka > Dostawy.
 8. Kliknij przycisk Analiza, aby otworzyć szczegóły wybranej dostawy.
 9. Kliknij kartę Zadania.
 10. Kliknij przycisk Wybierz, aby zaznaczyć zadania, które chcesz przerwać.
 11. Kliknij przycisk Przerwij zadania.
  Do zadań zostaje przypisany stan Przerwano. Poza tym tworzony jest wpis dziennika powiązany z dostawą.
  Uwaga

  Można przerwać tylko zadania o następujących stanach: Uruchomione, Powtarzające się lub Oczekujące.