Ponowne przetwarzanie plików przychodzących

Aby ponownie przetworzyć przychodzący komunikat EDI:

  1. Wybierz Komunikacja > Pliki przychodzące. Kliknij przycisk Analiza pliku przychodzącego.
  2. Kliknij Przetwórz ponownie.
  3. Kliknij OK, aby potwierdzić, że chcesz ponownie przetworzyć wybrany plik przychodzący.
    Wartość Status dla wybranego pliku przychodzącego zostaje zaktualizowana.