Konfigurowanie listy kodów Customers

Zastosuj tę procedurę, aby skonfigurować listę kodów Customers. Szczególny nacisk jest położony na konfigurację wysyłki przesyłek głównych oraz wykorzystaniu węzła dystrybucji jako logistycznego procesu biznesowego.

 1. Wybierz Dane główne > Kody.
 2. W polu Nazwa wpisz Customers.
 3. Kliknij przycisk Analiza, aby otworzyć listę kodów.
 4. Kliknij przycisk Edytuj.
 5. W sekcji Właściwości listy kodów wybierz przycisk Analiza klienta.
  Zostanie otwarte okno dialogowe Właściwości kodów.
 6. Na karcie Wartość 3 określ następujące informacje:
  Węzeł dystrybucji
  To pole pokazuje nazwę węzła dystrybucji. Węzły dystrybucji pomagają zminimalizować koszty transportu wychodzącego przez wysyłanie dostaw do lokalnych węzłów dystrybucji, a następnie dostarczenie produktu lokalnie. Ten proces ogranicza koszty dystrybucji do lokalnych punktów dzięki zmniejszeniu odległości dostaw i konsolidacji dostaw w dostawę główną.
 7. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno Właściwości kodów.
 8. Kliknij przycisk Zapisz w oknie Kody.