Kopiowanie danych głównych klientów

Na stronie Dane główne klientów możesz zarządzać danymi głównymi klientów, które nie są dostępne w systemie ERP.

Uwaga

Jeśli używasz strony Dane główne klientów jako samodzielnego rozwiązania, należy dezaktywować import komunikatu CustomerPartyMaster BOD.

Aby skopiować dane główne klienta:

  1. Wybierz z menu Dane główne > Dane główne klientów.
  2. Wybierz dane główne klienta.
  3. Kliknij Kopiuj, aby skopiować główne dane klienta.
    Wyświetli się widok szczegółowy strony Dane główne klientów.
  4. W razie potrzeby edytuj ustawienia.
  5. Aby zapisać dane główne klienta, kliknij przycisk Zapisz.
    Wyświetlane jest powiadomienie o pomyślnym zapisaniu danych głównych klienta.