Wysyłka

W sekcji Wysyłka można wyświetlić zaimportowane dane wysyłki oraz dane na fakturze z systemu ERP. Dane są importowane za pomocą komunikatów BOD ShipmentInvoice. Komunikaty BOD to wiadomości lub dokumenty biznesowe, które są wymieniane między aplikacjami, modułami lub firmami.

Dane wysyłki dostarczane są automatycznie. Można przeglądać i edytować dane, aby dodać brakujące informacje.

Uwaga

W związku z tym, że dane wysyłki dostarczane są zwykle przez system ERP, edycja danych nie jest wymagana. Można dodać brakujące informacje i skorygować błędy. Należy jednak pamiętać, że może być konieczne skorygowanie niektórych z tych błędów w systemie źródłowym.