Usuwanie danych głównych miejsc rozładunku

Na stronie Dane główne miejsca rozładunku możesz zarządzać danymi głównymi miejsca rozładunku, które nie są dostępne w systemie ERP.

Uwaga

Jeśli używasz strony Dane główne miejsca rozładunku jako samodzielnego rozwiązania, należy dezaktywować import komunikatu ShipToPartyMaster BOD.

Aby usunąć dane główne miejsc rozładunku:

  1. Wybierz z menu Dane główne > Dane główne miejsc rozładunku.
  2. Wybierz dane główne miejsc rozładunku.
  3. Kliknij przycisk Usuń.
  4. Kliknij OK, aby potwierdzić, że chcesz usunąć dane miejsca rozładunku.
    Dane główne miejsca rozładunku zostaną usunięte z listy.