Wyświetlanie listy reguł transformacji

Strona Reguły transformacji pokazuje listę zdefiniowanych reguł transformacji.

Aby przeglądać listę reguł transformacji:

 1. Wybierz z menu Transformacja > Konfiguracja > Reguły transformacji.
 2. Przeglądaj następujące informacje:
  Nazwa hierarchii partnera
  Nazwa hierarchii partnera to klasyfikacja dla grupy partnerów do komunikacji. Dla tej konfiguracji potrzebna jest hierarchia partnera.
  Identyfikator partnera
  Identyfikator partnera to węzeł hierarchii konfiguracji, który identyfikuje partnera do komunikacji lub grupę partnerów do komunikacji.
  Obowiązująca data rozpoczęcia
  To pole określa datę rozpoczęcia okresu obowiązywania konfiguracji.
  Podczas edycji kliknij przycisk Kalendarz, aby wybrać datę rozpoczęcia z kalendarza.
  Obowiązująca data zakończenia
  To pole określa datę zakończenia okresu obowiązywania konfiguracji.
  Podczas edycji kliknij przycisk Kalendarz, aby wybrać datę zakończenia z kalendarza.
  Typ komunikatu
  Typ komunikatu definiuje treść komunikatu. Przykłady to VDA 4905, VDA 4915, ASC X12 830 Harmonogram planowania z możliwością wydawania, lub ASC X12 862 Harmonogram wysyłki.
  Wersja komunikatu
  Obsługa różnych wersji komunikatu jest obecnie możliwa dla komunikatów UN-EDIFACTASC X12. Jeśli nowy komunikat napływa bez określonej wersji komunikatu w regule transformacji, reguła transformacji jest aktualizowana automatycznie przez wersję komunikatu.
  Kierunek komunikatu
  Komunikaty przychodzące mają kierunek komunikatu Przychodzący, a komunikaty wychodzące Wychodzący.
  Nazwa arkusza stylów
  To pole określa nazwę arkusza stylów XSLT, który jest używany do transformacji. Arkusz stylów XSLT określa, jak przekształcić plik wejściowy XML w plik wyjściowy XML. Opisy format pliku dla komunikatów przychodzących i wychodzących są automatycznie przyłączane do arkusza stylów, jeśli zostały zdefiniowane na liście kodów StyleSheetRules.
  Uwaga
  Przejrzyj lub podaj krótki opis celu konfiguracji.
  Podmiot gospodarczy
  Podmiot gospodarczy jest korporacją lub podgrupą korporacji. Podmiot gospodarczy działa niezależnie w obszarze jednej lub więcej funkcji działalności lub księgowości. Podmiot gospodarczy tworzy rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z kompletnego, zbilansowanego zestawu transakcji i często jest podmiotem prawnym. Podmiot gospodarczy jest określony w zakresie dzierżawcy i może zawierać lokalizacje.
  Użytkownik, który dokonał ostatniej aktualizacji
  To pole pokazuje użytkownika, który dokonał ostatniej aktualizacji.
  Data ostatniej aktualizacji
  To pole pokazuje datę ostatniej aktualizacji.