Edycja danych głównych materiału opakowania

Na stronie Dane główne pozycji można tworzyć, edytować, kopiować i usuwać dane główne pozycji dla materiału opakowania o typie pozycji Pozycja opakowania.

Uwaga

Jeśli włączono automatyczny import komunikatu BOD, tworzenie danych głównych jest niedozwolone.

Aby edytować dane główne pozycji dla materiału opakowania:

  1. Wybierz Dane główne > Dane główne pozycji.
  2. Kliknij przycisk Analiza danych głównych pozycji.
  3. Kliknij przycisk Edytuj.
  4. W razie potrzeby edytuj ustawienia.
  5. Aby zapisać dane główne pozycji, kliknij przycisk Zapisz.
    Wyświetlane jest powiadomienie o pomyślnym zapisaniu danych głównych pozycji.