Ponowne przetwarzanie przychodzących BOD

Aby ponownie przetworzyć przychodzące BOD:

  1. Wybierz z menu Wysyłka > Przychodzące BOD.
  2. Wybierz co najmniej jeden przychodzący BOD w siatce.
  3. Kliknij Przetwórz ponownie.
  4. Kliknij OK, aby potwierdzić, że chcesz ponownie przetworzyć wybrane przychodzące BOD.
    Wartość Przetworzone dla wybranych przychodzących BOD zostaje zaktualizowana.