Anulowanie WPW

Proces wysyłki kończy się po stronie dostawcy, gdy dostawca ustawi stan dostawy na Zrealizowano w swoim systemie ERP. System ERP wysyła komunikat do obszaru funkcjonalnego Wysyłka o tym, że dostawa jest zrealizowana. Obszar Wysyłka wysyła do klienta dokument WPW, który zawiera informacje o dostawie.

Uwaga

Nazwy stanu zrealizowano różnią się w zależności od systemu ERP.

Natychmiast po przekazaniu stanu zrealizowano, w systemie ERP dostawcy nie można już zmieniać danych dostawy.

Ponieważ WPW przedstawia dokładnie te dane, błędy w danych WPW można usunąć jedynie za pomocą anulowania WPW.

Tę funkcję można skonfigurować na liście kodów Klienci.

Ostrzeżenie
Anulowanie WPW nie ma wpływu na IS pojemnika. W razie potrzeby należy zaktualizować je ręcznie.