Ręczne przesyłanie plików

Procedura importu pliku komunikatu do aplikacji.

Uwaga

Importowany plik musi mieć rozszerzenie .xml, .txt lub .edi.

  1. Wybierz z menu Transformacja > Importowanie komunikatów.
  2. Kliknij przycisk Prześlij plik.
    Zostanie otwarte okno dialogowe Przesyłanie pliku.
  3. Kliknij ikonę folderu i wybierz plik z żądanego folderu.
  4. Kliknij przycisk OK.
    Wybrany plik zostanie przesłany. Po przesłaniu plik jest wyświetlany na stronie Importowanie komunikatów.
  5. Aby przejrzeć i sprawdzić zawartość importowanego pliku wiadomości, kliknij przycisk Analiza komunikatu na stronie Importowanie komunikatów.
  6. Jako alternatywną opcję przeglądania zawartości pliku komunikatu wybierz Transformacja > Zarządzanie komunikatami. Kliknij przycisk Analiza zaimportowanego pliku komunikatu.