Importowanie identyfikatorów partnera

Można importować dane identyfikatora partnera, które zostały wcześniej wyeksportowane do innego środowiska. Na przykład przeniesienia danych identyfikatora partnera ze środowiska testowego do środowiska produkcyjnego. Dane identyfikatora partnera są importowane z pliku XML w wybranym folderze importu.

Można filtrować dane identyfikatora partnera w celu importowania według podmiotu gospodarczego oraz kontrolować zachowanie importu dla istniejących danych identyfikatora partnera:

 • Usuń istniejące dane identyfikatora partnera przed importowaniem nowych danych.
 • Pomiń import istniejących danych identyfikatora partnera.
 • Zastąp istniejące dane identyfikatora partnera.

Aby importować identyfikatory partnera:

 1. Wybierz Transformacja > Konfiguracja > Importowanie identyfikatorów partnera.
 2. Określ następujące informacje:
  Podmiot gospodarczy
  Wybierz podmiot gospodarczy z listy rozwijanej. Podmiot gospodarczy, np. identyfikator firmy. Jeśli wybierzesz specjalny podmiot gospodarczy, importowane są dane identyfikatora partnera, które są przechowywane dla wybranego podmiotu gospodarczego. Jeśli podmiot gospodarczy nie zostanie wybrany, importowane są wszystkie dane z pliku importu XML.
  Zachowanie importu

  Wybierz zachowanie importu dla istniejących danych identyfikatora partnera z rozwijanej listy. Możesz wybrać jedną z następujących opcji:

  • Wyczyść wszystkie dane: Usuwa istniejące dane identyfikatora partnera przed importowaniem nowych danych.
  • Pomiń bieżący: Pomija import istniejących danych identyfikatora partnera.
  • Zastąp bieżący: Zastępuje istniejące dane identyfikatora partnera.
  Ścieżka pliku importu
  Określ ścieżkę i nazwę pliku importu.
  Import zakończony pomyślnie
  To pole wyboru jest zaznaczone, jeśli dane są pomyślnie przesyłane przez filtr importu.
 3. Aby sprawdzić poprawność pliku importu, kliknij przycisk Import testowy. Błędy i ostrzeżenia można sprawdzić na powstałej liście Wpisy dziennika.
 4. Aby importować dane, kliknij przycisk Import. Sprawdź błędy i ostrzeżenia na liście Wpisy dziennika.