Wyszukiwanie instrukcji dot. pakowania

Aby wyszukać instrukcje dot. pakowania:

 1. Wybierz z menu Wysyłka > Konfiguracja > Instrukcje dot. pakowania.
 2. Określ kryteria wyszukiwania w jednym lub więcej z poniższych pól:
  Pozycja
  To pole pokazuje numer pozycji, który identyfikuje tę pozycję.
  Wykorzystanie pozycji
  Wykorzystanie pozycji kategoryzuje użycie pozycji na przykład na podstawie czynników środowiskowych lub częstotliwości użytkowania. Jest ono używane jako dodatkowe kryterium wyszukiwania.
  Na przykład pozycja seryjna może być pakowana inaczej niż część zapasowa.
  JM
  To pole podaje jednostkę miary ilości.
  Podmiot gospodarczy

  Dla każdego użytkownika należy skonfigurować co najmniej jeden podmiot gospodarczy. Dla określonego użytkownika należy ustawić jeden z tych podmiotów gospodarczych jako domyślny.

  Każda transakcja należy do tego domyślnego podmiotu gospodarczego użytkownika. Użytkownik może zmienić domyślny podmiot gospodarczy za pomocą pola kombi Podmiot gospodarczy.

  Użytkownik może przeglądać dane domyślnych i wszystkich innych przypisanych podmiotów gospodarczych.

  Instrukcje dot. pakowania
  To pole pokazuje kod do identyfikacji instrukcji dot. pakowania, który opisuje, jak pozycja ma być zapakowana.
  Obowiązująca data rozpoczęcia

  To pole pokazuje pierwszy dzień, w którym ważne są instrukcje dot. pakowania. Ustawienia są ważne do obowiązującej daty zakończenia.

  Obowiązująca data zakończenia
  To pole pokazuje ostatni dzień, w którym ważne są instrukcje dot. pakowania.
  Priorytet
  Określ priorytet od 1-999 w celu oddzielenia instrukcji dot. pakowania, które mają takie same pola na poziomie wyszukiwania. To pozwala określić alternatywne instrukcje dot. pakowania. 0 oznacza najwyższy priorytet.
  Tylko instrukcje dot. pakowania z priorytetem 0 są wyszukiwane automatycznie. Jeżeli nie znaleziono instrukcji dot. pakowania z priorytetem 0, stosowana jest instrukcja dot. pakowania z najniższym priorytetem.
  Przykładowo może istnieć instrukcja dot. pakowania dla pozycji A i klienta B, która jest stosowana automatycznie. Dla tej instrukcji pakowania określ priorytet 0. Jeśli istnieje inna instrukcja dot. pakowania o tej samej specyfikacji pól, należy określić priorytet 1. Jeśli istnieje inna instrukcja dot. pakowania może ona być stosowana jako zastępcza, w przypadku gdy materiał opakowania nie jest dostępny.
 3. Przeglądaj następujące informacje:
  Pozycja
  To pole pokazuje numer pozycji, który identyfikuje tę pozycję.
  Opis pozycji
  To pole pokazuje krótki opis pozycji.
  Partner handlowy
  To pole wskazuje partnera handlowego. Informacje o partnerach handlowych są obsługiwane jak kody danych głównych.
  Klient
  To pole zawiera umowny zestaw znaków używany do identyfikacji klienta w podmiocie gospodarczym. Dane klienta są odczytywane z systemu ERP.
  Miejsce rozładunku
  To pole wskazuje kod lokalizacji, który jest stosowany z nazwą miejsca rozładunku w celu określenia, gdzie wysyłany jest towar.
  Jeśli towary dostarczane są do zewnętrznego dostawcy usług (ESP), to pole pokazuje nazwę miejsca rozładunku ESP.
  Wykorzystanie pozycji
  Wykorzystanie pozycji kategoryzuje użycie pozycji na przykład na podstawie czynników środowiskowych lub częstotliwości użytkowania. Jest ono używane jako dodatkowe kryterium wyszukiwania.
  Na przykład pozycja seryjna może być pakowana inaczej niż część zapasowa.
  JM
  To pole podaje jednostkę miary ilości.
  Podmiot gospodarczy

  Dla każdego użytkownika należy skonfigurować co najmniej jeden podmiot gospodarczy. Dla określonego użytkownika należy ustawić jeden z tych podmiotów gospodarczych jako domyślny.

  Każda transakcja należy do tego domyślnego podmiotu gospodarczego użytkownika. Użytkownik może zmienić domyślny podmiot gospodarczy za pomocą pola kombi Podmiot gospodarczy.

  Użytkownik może przeglądać dane domyślnych i wszystkich innych przypisanych podmiotów gospodarczych.

  Obowiązująca data rozpoczęcia

  To pole pokazuje pierwszy dzień, w którym ważne są instrukcje dot. pakowania. Ustawienia są ważne do obowiązującej daty zakończenia.

  Obowiązująca data zakończenia
  To pole pokazuje ostatni dzień, w którym ważne są instrukcje dot. pakowania.