Przeglądanie listy wierszy kodów

Strona Kody pokazuje ważne informacje o wierszach kodu.

Aby przeglądać listę wierszy kodów:

 1. Wybierz Dane główne > Kody.
 2. Przeglądaj następujące informacje:
  Nazwa
  To pole pokazuje nazwę wiersza kodu dziedziczoną z listy kodów.
  Opis
  To pole pokazuje opis wiersza kodu dziedziczony z listy kodów.
  Struktura hierarchii
  To pole pokazuje strukturę hierarchii wyszukiwania wiersza kodu, która służy do uzyskania dostępu do pozycji kodu. Struktura hierarchii wyszukiwania pochodzi z listy kodu. Struktura hierarchii określa, które dane w hierarchii można określić w kodach.
  Moduł
  Każda lista kodów musi być przypisana do obszaru funkcjonalnego aplikacji. Jeśli lista kodów jest używana w kilku obszarach funkcjonalnych, musi być przypisana do obszaru Infor Automotive Exchange Common.
  Podczas edycji wybierz obszar funkcjonalny, do którego ma zostać przypisana lista kodów z listy rozwijanej.
  Użytkownik, który dokonał ostatniej aktualizacji
  To pole pokazuje użytkownika, który dokonał ostatniej aktualizacji.
  Data ostatniej aktualizacji
  To pole pokazuje datę ostatniej aktualizacji.