Faktury

Aby przeglądać i edytować dane na fakturze, przejdź do strony Faktury. Faktury pro forma oraz faktury standardowe są przekazywane z systemu ERP do programu obszaru Wysyłka za pomocą komunikatu BOD Invoice. Komunikat BOD Invoice uzupełnia przesyłane wysyłki o informacje o cenie.

Aby uzyskać dostęp do listy Faktury:

 1. Wybierz z menu Wysyłka > Faktury.
 2. Określ kryteria wyszukiwania w jednym lub więcej z poniższych pól:
  Faktura
  To pole pokazuje numer faktury.
  Data faktury <
  To pole zawiera datę ostatniej faktury, która umożliwia filtrowanie widoku faktur.
  Klient
  To pole zawiera umowny zestaw znaków używany do identyfikacji klienta w podmiocie gospodarczym. Dane klienta są odczytywane z systemu ERP.
  Nazwa klienta
  To pole pokazuje nazwę klienta lub grupy klientów.
  Typ
  To pole wskazuje typ faktury:
  • Faktura: Regularne faktury powiadamiają klientów o kwotach do uiszczenia.
  • Faktura pro forma: Faktury pro forma mogą być stosowane z wielu powodów. Na przykład faktury stanowią dokumentację wyceny w związku z wysyłką towarów, które należy ubezpieczyć.
  Status
  To pole wskazuje stan faktury:
  • Powodzenie
  • Niepowodzenie
  • Błąd systemu
  • Niepowodzenie — Korygowalne
  • Sprawdź poprawność ponownie
  • Zablokowane
  • Niepowodzenie — Odrzucono
  • Odrzucono ręcznie
 3. Kliknij przycisk Analiza odpowiedniej faktury, aby przeglądać następujące informacje:
  Faktura
  To pole pokazuje numer faktury.
  Data faktury
  Przeglądaj lub określ datę wystawienia faktury.
  Klient
  To pole zawiera umowny zestaw znaków używany do identyfikacji klienta w podmiocie gospodarczym. Dane klienta są odczytywane z systemu ERP.
  NIP
  NIP to numer używany do identyfikacji osób prawnych lub przedsiębiorstw. Organy podatkowe przydzielają numery identyfikacji podatkowej zarejestrowanym przedsiębiorstwom. Twój partner handlowy jest zobowiązany do przekazania swojego numeru NIP. Partner handlowy bez przydzielonego numeru NIP jest uważany za osobę prywatną.
  Kwota razem
  Kwota całkowita pokazuje cenę pozycji, w tym dodatkowe opłaty.
  Kwota pozycji
  To pole pokazuje kwotę pozycji na fakturze.
  Opłata przewozowa
  To pole pokazuje dodatkową opłatę przewozową.
  Opłata za opakowanie
  To pole pokazuje koszt opakowania.
  Inna opłata
  Określ inne opłaty, takie jak koszty ubezpieczenia.
  Waluta
  To pole pokazuje walutę transakcji.
  Nazwa klienta
  To pole pokazuje nazwę klienta lub grupy klientów.
  Do wiadomości adresata
  To pole pokazuje dodatkową osobę kontaktową.
  Ulica
  To pole pokazuje nazwę ulicy.
  Kod pocztowy
  To pole pokazuje kod pocztowy.
  Nazwa miasta
  To pole pokazuje nazwę miasta lub miejscowości.
  Kraj
  To pole pokazuje kraj.
  Typ
  To pole wskazuje typ faktury:
  • Faktura: Regularne faktury powiadamiają klientów o kwotach do uiszczenia.
  • Faktura pro forma: Faktury pro forma mogą być stosowane z wielu powodów. Na przykład faktury stanowią dokumentację wyceny w związku z wysyłką towarów, które należy ubezpieczyć.
  Status
  To pole wskazuje stan faktury:
  • Powodzenie
  • Niepowodzenie
  • Błąd systemu
  • Niepowodzenie — Korygowalne
  • Sprawdź poprawność ponownie
  • Zablokowane
  • Niepowodzenie — Odrzucono
  • Odrzucono ręcznie
  Wewnętrzny numer wersji
  To pole pokazuje numer wersji wysyłki. Ten numer zawiera informacje o tym, czy wysyłka była wysyłana więcej niż jeden raz.
  Podmiot gospodarczy

  Dla każdego użytkownika należy skonfigurować co najmniej jeden podmiot gospodarczy. Dla określonego użytkownika należy ustawić jeden z tych podmiotów gospodarczych jako domyślny.

  Każda transakcja należy do tego domyślnego podmiotu gospodarczego użytkownika. Użytkownik może zmienić domyślny podmiot gospodarczy za pomocą pola kombi Podmiot gospodarczy.

  Użytkownik może przeglądać dane domyślnych i wszystkich innych przypisanych podmiotów gospodarczych.

 4. Rozwiń kartę Odbiorca faktury.
  Informacja w tej sekcji odnosi się do adresu odbiorcy faktury.
  Odbiorca faktury
  To pole pokazuje adres odbiorcy faktury i adres, na który należy wysłać fakturę w celu uzyskania płatności. Może to być adres, na który dostarczane są towary, ale nie jest to warunek konieczny.
  Nazwa
  Nazwa.
  Do wiadomości adresata
  To pole pokazuje dodatkową osobę kontaktową.
  Jednostka
  To pole pokazuje oznaczenie jednostki.
  Piętro
  To pole pokazuje poziom budynku.
  Numer budynku
  Numer budynku pozwala na identyfikację konkretnego budynku.
  Nazwa budynku
  Nazwa budynku pozwala na identyfikację budynku.
  Skrytka pocztowa
  Skrytka pocztowa znajduje się na terenie urzędu pocztowego.
  Ulica
  To pole pokazuje nazwę ulicy.
  Kod pocztowy
  To pole pokazuje kod pocztowy.
  Nazwa miasta
  To pole pokazuje nazwę miasta lub miejscowości.
  Kraj
  To pole pokazuje kraj.
  Kod pocztowy jednostki podziału kraju
  To pole pokazuje kod podziału kraju.
  Wiersze 1-6 adresu
  Te pola pokazują dodatkowe elementy adresu, określone przez użytkownika lub zaktualizowane na podstawie formatu adresu.
  Numer DUNS
  Numer Systemu uniwersalnej numeracji danych (DUNS) to unikatowy dziewięciocyfrowy kod używany do identyfikacji firm i jednostek grupowych w obrębie organizacji. Jest wydawany na prośbę firmy przez dostawcę informacji biznesowych, Dun & Bradstreet.
  NIP
  NIP to numer używany do identyfikacji osób prawnych lub przedsiębiorstw. Organy podatkowe przydzielają numery identyfikacji podatkowej zarejestrowanym przedsiębiorstwom. Twój partner handlowy jest zobowiązany do przekazania swojego numeru NIP. Partner handlowy bez przydzielonego numeru NIP jest uważany za osobę prywatną.
  Podmiot gospodarczy

  Dla każdego użytkownika należy skonfigurować co najmniej jeden podmiot gospodarczy. Dla określonego użytkownika należy ustawić jeden z tych podmiotów gospodarczych jako domyślny.

  Każda transakcja należy do tego domyślnego podmiotu gospodarczego użytkownika. Użytkownik może zmienić domyślny podmiot gospodarczy za pomocą pola kombi Podmiot gospodarczy.

  Użytkownik może przeglądać dane domyślnych i wszystkich innych przypisanych podmiotów gospodarczych.

 5. Przeglądaj następujące informacje, które są wyświetlane w tabeli Wiersz:
  Wiersz
  To pole pokazuje numer wiersza faktury.
  Pozycja
  To pole pokazuje numer pozycji, który identyfikuje tę pozycję.
  Opis pozycji
  To pole pokazuje krótki opis pozycji.
  Cena
  Przeglądaj lub określ cenę pozycji, która jest ceną za jedną jednostkę pozycji.
  Jednostka cenowa
  Cena jednostkowa pokazuje jednostkę, do której odnosi się cena.
  Kwota razem
  Kwota całkowita pokazuje cenę pozycji, w tym dodatkowe opłaty.
  Kwota pozycji
  To pole pokazuje kwotę pozycji na fakturze.
  Kwota razem
  Kwota całkowita pokazuje cenę pozycji, w tym dodatkowe opłaty.
  Kwota pozycji
  To pole pokazuje kwotę pozycji wiersza. Kwota pozycji wiersza to iloczyn ilości i ceny.
  Wysyłka
  Ten numer identyfikuje wysyłkę. Wysyłka zawiera liczbę zapakowanych pozycji, które mają być dostarczone pod adres miejsca rozładunku klienta.
  Wiersz wysyłki
  To pole pokazuje wiersz wysyłki.
  Ilość
  To pole pokazuje ilość produktu, która została dostarczona do klienta. Wartość ilości wysłanej to ilość na zleceniu sprzedaży. Po wysłaniu danej ilości, można ją umieścić na fakturze.
 6. Kliknij przycisk Analiza w tabeli Wiersz, aby otworzyć kartę Szczegóły wiersza faktury.
 7. Przejrzyj następujące informacje.
  Wiersz
  To pole pokazuje numer wiersza faktury.
  Pozycja
  To pole pokazuje numer pozycji, który identyfikuje tę pozycję.
  Opis pozycji
  To pole pokazuje krótki opis pozycji.
  Cena
  Przeglądaj lub określ cenę pozycji, która jest ceną za jedną jednostkę pozycji.
  Jednostka cenowa
  Cena jednostkowa pokazuje jednostkę, do której odnosi się cena.
  Kwota razem
  Kwota całkowita pokazuje cenę pozycji, w tym dodatkowe opłaty.
  Kwota pozycji
  To pole pokazuje kwotę pozycji wiersza. Kwota pozycji wiersza to iloczyn ilości i ceny.
  Wysyłka
  Ten numer identyfikuje wysyłkę. Wysyłka zawiera liczbę zapakowanych pozycji, które mają być dostarczone pod adres miejsca rozładunku klienta.
  Wiersz wysyłki
  To pole pokazuje wiersz wysyłki.
  Ilość
  To pole pokazuje ilość produktu, która została dostarczona do klienta. Wartość ilości wysłanej to ilość na zleceniu sprzedaży. Po wysłaniu danej ilości, można ją umieścić na fakturze.
  JM sprzedaży
  To pole pokazuje jednostkę miary, w której pozycja jest sprzedawana klientowi.

  Jednostka miary sprzedaży może się różnić od innych jednostek miary.

  JM ilości w wysyłce
  To pole pokazuje ilość wyrażoną w jednostce miary dostawy.
  JM wysyłki
  To pole wskazuje jednostkę miary wagi dla pozycji wysyłki.
  JM ilości w zapasach
  To pole pokazuje ilość wyrażoną w jednostce miary zapasów. Jednostka miary zapasów oraz jednostka miary sprzedaży mogą się od siebie różnić. Jeśli jednostka sprzedaży w jednostce miary sprzedaży jest niedostępna, wartość w polu JM ilości na składzie jest konwertowana na jednostkę miary sprzedaży.

  Pole ma wyłącznie charakter informacyjny i nie jest drukowane.

  JM zapasów
  To pole wskazuje jednostkę miary wagi dla pozycji w magazynie.
 8. Kliknij OK, aby powrócić na stronę Faktura.