Overzicht

EDI Exchange maakt de standaard EDI-communicatie met klanten en handelspartners mogelijk voor Infor-applicaties die zijn verbonden met ION. De connector maakt de transformatie van EDI-berichten naar BOD-berichten en omgekeerd eenvoudiger. EDI Exchange kan worden gebruikt in niet-automotive, op afzonderlijke orders gebaseerde bedrijfsprocessen.

EDI Exchange ontvangt EDI-berichten van klanten en handelspartners. EDI Exchange transformeert een EDI-bericht van een klant in een BOD-bericht en stuurt dit door naar ION. Een ERP-systeem dat is verbonden met ION, ontvangt het BOD-bericht en verwerkt het. Anderzijds transformeert EDI Exchange BOD-berichten vanuit ERP-applicaties die zijn verbonden met ION, in standaard EDI-berichten die worden verzonden naar klanten.

EDI Exchange omvat deze functionele gebieden:

 • Transformatie
 • Verzending
 • Printen
 • ION-connector
 • Algemeen
 • Basisgegevens
 • Communicatie
 • Waarschuwingen

Transformatie

Transformatie is de universele gegevenstransformatie-engine van de applicatie.

Met Transformatie kunt u de automatische EDI-communicatie met uw klanten en handelspartners beheren en monitoren conform de vereisten van hun bedrijfsprocessen. Indien nodig kunt u berichten importeren, bewerken en handmatig aanpassen.

Transformatie transformeert berichten met gestructureerde gegevens van de ene indeling naar een andere indeling. Gestructureerde gegevens zijn BOD-berichten, EDI-berichten of bestanden met speciale indelingen zoals XML of andere gestructureerde gegevensindelingen.

U kunt regels instellen voor de transformatie van gegevens en berichten voor specifieke handelspartners en bedrijfsprocessen. De kerntransformatie is gebaseerd op en wordt aangestuurd door XSLT-opmaakmodellen. Er wordt een XSLT-opmaakmodel gedefinieerd voor een berichttype, een berichtstandaard en een handelspartner.

Verzending

Verzending is de oplossing voor verzenden en buitenlandse handel. Dit functionele gebied behandelt de uitgebreide vereisten in export, het verzendproces en transport.

Verzending importeert vrachtinformatie, zendingsinformatie en commerciële en pro-formafactuurinformatie vanuit het verbonden ERP-systeem. De geïmporteerde informatie wordt getoond in het gebied Verzending en verwerkt volgens de geconfigureerde werkstroom. Als een stap in de werkstroom wordt de informatie gebruikt om documenten en labels te printen, bijvoorbeeld streepjescodelabels, vrachtbrieven ("waybills") en ASN's. Indien nodig kunt u zendingen, magazijnverpakkingseenheden, verpakkingsinstructies en de verpakking van zendingen bewerken. Ontbrekende informatie kan handmatig worden toegevoegd.

Verzending exporteert de verwerkte gegevens naar Transformatie. Daar worden de gegevens getransformeerd naar de EDI-notatie die door de handelspartner wordt gebruikt, en overgebracht naar het verbonden OEM-systeem.

Printen

De printservice is verantwoordelijk voor het afhandelen van de printaanvragen van alle services in de applicatie. De printservice gebruikt ION API om te communiceren met een door Infor geleverde on-premise printagent die de afdrukaanvragen doorstuurt naar InterFormNG op de klantlocatie.

Via Printen kunt u de printaanvragen van de applicatieservices beheren. U kunt de configuratie van de printclient bekijken en aangepaste printsjablonen, aangepaste dispatchers, aangepaste vertalingen en zip-bestanden met aangepaste printbronnen beheren.

ION-connector

De ION Connector Service beheert één verbinding met ION. De ION Connector Service gebruikt de ION Messaging Service (IMS) om BOD-berichten te verzenden naar en te ontvangen van andere applicaties die zijn verbonden met ION.

Via ION-connector kunt u de BOD-communicatie met andere applicaties bekijken. U kunt inkomende en uitgaande BOD's testen en opnieuw verwerken.

Algemeen

Via Algemeen zijn applicatiebrede, niet-tenantspecifieke configuratiegegevens toegankelijk. Deze gegevens op applicatieniveau die niet aan een bepaalde tenant zijn gekoppeld, worden opgeslagen in een afzonderlijke database en kunnen niet worden gewijzigd door tenantgebruikers. De gegevens worden beheerd door de Algemene-gegevensservice.

De Algemene-gegevensservice communiceert met de Infor CloudSuite Portal (CSP) wanneer nieuwe tenants worden ingericht en stuurt het initialisatieproces voor nieuwe tenants aan.

Het menu Algemeen bevat door Infor beheerde configuratiegegevens:

 • Configuratiegegevens van tenants
 • Standaard opmaakmodellen van Infor voor de berichttransformatie
 • Standaard printsjablonen en dispatchers van Infor
 • Algemene applicatie-eigenschappen
 • Algemene codelijsten en codes die worden beheerd door Infor

Tenantgebruikers met toegewezen rollen hebben alleen-lezen toegang tot de standaard opmaakmodellen, printsjablonen en dispatchers, en kunnen de gegevens bekijken en exporteren. De standaardinhoud kan worden gebruikt om aangepaste versies te maken.

De tenantspecifieke codelijsten, codes, opmaakmodellen, printsjablonen en dispatchers worden opgeslagen in de tenantdatabase. De gegevens kunnen worden geopend via Basisgegevens en worden gewijzigd door tenantgebruikers.

Basisgegevens

EDI Exchange biedt beheerdersfuncties om aanvullende gegevens en basisgegevens te beheren die worden gebruikt door de functionele gebieden Transformatie en Verzending.

Aanvullende gegevens worden opgeslagen in codelijsten en codes. Deze codelijsten en codes worden uitsluitend door EDI Exchange gebruikt. Deze informatie is niet opgenomen in BOD-berichten die door EDI Exchange worden verwerkt, en wordt niet aangeleverd door een ERP-systeem.

Meestal worden basisgegevens automatisch uit een ERP-systeem geïmporteerd. In sommige gevallen kunnen bepaalde basisgegevens niet door het ERP-systeem worden geleverd. Deze informatie kan worden opgeslagen en beheerd via Basisgegevens. U kunt bijvoorbeeld de voorkeurshandelsovereenkomst, het voorkeurscriterium, de goederencode en de douaneprocedure aan de artikelbasisgegevens toevoegen. Deze informatie wordt gebruikt in het gebied Verzending om exportgerelateerde documenten te verwerken en te printen.

U kunt de functie voor het beheren van basisgegevens ook als op zichzelf staande oplossing gebruiken. Bijvoorbeeld: Voor verpakkingsmateriaal dat niet vanuit het ERP-systeem kan worden geïmporteerd, kunt u ook uw eigen artikelbasisgegevens aanmaken en beheren.

Communicatie

De communicatie van de applicatie wordt beheerd door een afzonderlijke service. De communicatieservice zorgt voor de identificatie en routing van berichten van en naar andere applicatieservices. Deze service ontvangt inkomende berichten van handelspartners en verzendt uitgaande berichten naar handelspartners via een communicatieproviderservice.

De communicatieservice ondersteunt twee typen communicatieproviders:

 • Een cloudgebaseerde communicatieprovider die wordt beheerd door Infor
 • Een on-premise communicatieprovider die wordt beheerd door de klant: Via deze communicatieprovider communiceert een on-premise communicatieagent met de communicatieservice in de cloud. De eigenlijke communicatie met handelspartners wordt beheerd door de klant.

De applicatie gebruikt ION API om te communiceren met de communicatieclients die zich in de on-premise infrastructuur bevinden.

Via Communicatie kunt u de configuratiegegevens van een Communication Service Provider en de vereiste configuratiegegevens voor het gebruik van een On-Premises Communication Agent bekijken.

Waarschuwingen

Het verzenden van waarschuwingen in de applicatie wordt beheerd door een afzonderlijke service. De Waarschuwingsservice gebruikt ION API om waarschuwingen te verzenden naar de ION Pulse Engine. De gebruiker ontvangt het waarschuwingsbericht in Infor Ming.le.

De Waarschuwingsservice maakt het mogelijk om een waarschuwingsbestemming te configureren. De standaardbestemming van een waarschuwing kan zo nodig worden gewijzigd. De bestemming van een waarschuwing wordt gedefinieerd als een Infor Ming.le-distributiegroep. Hierdoor kan de waarschuwing worden verzonden naar gebruikers die lid zijn van de Infor Ming.le-distributiegroep. Het waarschuwingsbericht kan worden weergegeven in de ondersteunde talen. Het juiste waarschuwingsbericht wordt geselecteerd op basis van de taal van de gebruiker.

Via Waarschuwingen kunt u de waarschuwingen bekijken en controleren die door de applicatie zijn gegenereerd. U kunt waarschuwingsconfiguraties beheren.