Waarschuwingen instellen in Infor Ming.le

Waarschuwingen instellen in Infor Ming.le:

 1. Selecteer in Infor Ming.le de optie Gebruikersbeheer in het menu.
 2. Klik op de Gebruikersdetails van de gebruiker die de waarschuwingen ontvangt.
 3. Controleer op het tabblad Beveiligingsrollen of de gebruiker de rol MingleIONEnabled heeft. Als deze rol niet aan de gebruiker is toegewezen, klikt u op Nieuw item toevoegen, waarna u de rol toevoegt en de wijzigingen opslaat.
 4. Vouw het zijmenu uit. Selecteer Beheren > Groepen.
 5. Als u de vooraf gedefinieerde namen van distributiegroepen en hun beschrijvingen wilt toevoegen aan de onderstaande tabel, downloadt u het bij KB 2227530 bijgevoegde CSV-bestand naar uw lokale computer. Klik op Importeren. Selecteer in het dialoogvenster Distributiegroepen importeren het CSV-bestand, selecteer vervolgens Bestaande distributiegroepen bijwerken en klik op Importeren.
  Naam van de groep Omschrijving
  AE_Alert Waarschuwingsservice van Automotive Exchange
  AE_AWS Amazon Web Service van Automotive Exchange
  AE_MasterData Basisgegevens-service van Automotive Exchange
  AE_Printing Printservice van Automotive Exchange
  AE_ReleaseManagement Vrijgavebeheer-service van Automotive Exchange
  AE_ShippingExecution Uitvoering verzendservice van Automotive Exchange
  AE_Transformation Transformatieservice van Automotive Exchange
 6. Geef als groepsnaam de naam van de distributiegroep op onder Waarschuwingsconfiguraties. Zo is bijvoorbeeld Waarschuwing TFS-0004 gekoppeld aan de distributiegroep AE_Transformation. In dat geval geeft u de groepsnaam AE_Transformation op.
 7. Selecteer Beheren > Groepen als u de gebruiker wilt toevoegen aan de nieuwe groep. Voeg de Gebruikersdetails toe van de gebruiker die de waarschuwingen ontvangt of klik hierop. Selecteer onder Gebruikersbeheer de gebruiker, klik op het tabblad Groepen en klik op Nieuw item toevoegen. Voeg de groep AE_Transformation toe aan de gebruiker en sla de wijzigingen op.
 8. Als u in Infor Ming.le wilt instellen dat u op de hoogte wordt gesteld van waarschuwingen, selecteert u Gebruikersinstellingen > Instellingen voor meldingen en prompts > Samenwerking. Schakel Waarschuwingen in onder de instelling E-mail met activiteitenoverzicht.
  Als een waarschuwing van dit type wordt verzonden naar Infor Ming.le, kunt u de waarschuwing bekijken in een vervolgkeuzelijst. Klik op Postvak IN > Waarschuwingen om de waarschuwingen te bekijken.