Partner-ID's importeren

Op de pagina Partner-ID's importeren kunt u de gegevens van de partner-ID importeren die u eerder naar een andere omgeving hebt geëxporteerd. U kunt bijvoorbeeld de gegevens van de partner-ID migreren vanuit de testomgeving naar de productieomgeving. De gegevens van de partner-ID worden vanuit een XML-bestand geïmporteerd in de geselecteerde importmap.

U kunt de te importeren gegevens van de partner-ID filteren op financiële entiteit. Bovendien hebt u controle over het importgedrag wat bestaande gegevens van de partner-ID betreft:

  • U kunt de bestaande gegevens van de partner-ID verwijderen voordat u de nieuwe gegevens importeert.
  • U kunt het importeren van de bestaande gegevens van de partner-ID overslaan.
  • U kunt de bestaande gegevens van de partner-ID overschrijven.

Gebruik de testmodus om de te importeren gegevens van de partner-ID te controleren. In de testmodus worden alleen informatie, waarschuwingen en foutmeldingen toegevoegd aan en getoond in de lijst met logboekvermeldingen.

Als u de gegevens van de partner-ID importeert, wordt er een controle op de gegevens uitgevoerd. De gegevens worden geïmporteerd als deze zijn goedgekeurd. U kunt de lijst met logboekvermeldingen controleren op fouten en waarschuwingen.

De functie Importeren kan ook door klanten worden gebruikt om de gegevens van de partner-ID van een ouder systeem naar de applicatie te migreren.

NB

Om de import- en exportfuncties voor de gegevens van de partner-ID te kunnen gebruiken, moeten gebruikers zijn toegewezen aan de betreffende rollen voor Transformatie.