Exportgerelateerde documenten printen

Om te kunnen printen dient u de officiële formulieren te gebruiken in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Met dubbelzijdig printen kunt u op de voor- en achterzijde printen.

Voordat de exportgerelateerde documenten kunnen worden geprint, dient u te controleren of de zendingsregels de correcte instellingen van de voorkeurshandelsovereenkomst hebben. Zie Het printen van exportgerelateerde documenten voorbereiden.

Exportgerelateerde documenten printen:

 1. Selecteer Verzending > Vrachten.
 2. Klik op de drill-downknop op de pagina Vrachten om een vracht te selecteren.
 3. Geef de taal op waarin de exportgerelateerde documenten moeten worden geprint (optioneel).
  1. Klik op het tabblad Mutatiecertificaten.
  2. Klik op Selecteren in een regel in de Lijst van mutatiecertificaten. In het venster Mutatiecertificaatdetails geeft u in het veld Taal de taal op waarin de mutatiecertificaten moeten worden geprint.
  3. Klik op OK.
  De taal waarin het exportdocument wordt geprint, wordt óf tijdens het importeren van de zending ingesteld, óf nadat de voorkeurshandelsovereenkomst is geselecteerd en opgeslagen. U kunt de standaardinstellingen handmatig wijzigen.
  • Het veld Taalcode van exportdocumenten in de Customer-code kan worden bewerkt door Basisgegevens > Codes te selecteren. Het moet een van de talen zijn uit de eigenschappen van de code MovementCertificates van de respectievelijke voorkeurshandelsovereenkomst. Als dit het geval is, wordt de taal van het veld Taalcode van exportdocumenten gebruikt om te printen.
  • Het veld Taalcode in de code Customers moet een van de talen zijn uit de code-eigenschappen MovementCertificates van de respectievelijke voorkeurshandelsovereenkomst.
  • De Standaardtaal van de code Preferential Trade Agreement wordt gebruikt.
  • De Standaardtaal van de respectievelijke code Movement Certificate wordt gebruikt.
   NB

   Als u deze codes wilt bewerken, gaat u naar Basisgegevens > Codes.

 4. Klik op het tabblad Taken in de Vracht-weergave.
 5. Selecteer Mutatiecertificaten printen.
 6. Klik op Taken verwerken.