Codes

Op de pagina Codes kunt u de lijst met coderegels bekijken. Een coderegel is gebaseerd op een bestaande codelijst waarmee de eigenschappen van de codes in de lijst worden bepaald. Wanneer u een codelijst definieert, wordt er automatisch een coderegel aangemaakt en op deze pagina getoond. De coderegel neemt de kopgegevens van de codelijst over. Zo worden bijvoorbeeld de naam, omschrijving, hiërarchiestructuur en definitie als systeemcodelijst overgenomen.

Een code van de coderegel bestaat uit de kopgegevens, de hiërarchiegegevens en de eigenschapswaarden. De kopgegevens bevatten de naam van een code, een omschrijving en het tijdsbereik waarbinnen de code geldig is. De hiërarchiegegevens definiëren het concrete hiërarchiepad waarmee de gegevens worden opgeslagen en worden geopend. Met de eigenschapswaarden worden de karakteristieke waarden van een code gedefinieerd.

Als u naar specifieke coderegels wilt zoeken, geeft u filtercriteria op in de invoervelden van de vereiste kolommen.

Klik op de drill-downknop van een coderegel om de detailinstellingen weer te geven.