Een code aanmaken

Een code aanmaken:

 1. Selecteer Basisgegevens > Codes.
 2. Klik op de drill-downknop van een coderegel.
 3. Klik op Bewerken.
 4. Klik op de knop Aanmaken in de lijst Eigenschappen codelijst.
  Het dialoogvenster Eigenschappen code beheren wordt geopend.
 5. Geef de volgende informatie op in de veldgroep Kopgegevens:
  Naam
  Geef de naam op van de code. De naam van de code kan slechts eenmaal worden gedefinieerd voor een specifieke tijdsperiode en hiërarchie. U kunt codes definiëren die dezelfde naam hebben voor verschillende tijdsperioden en hiërarchieën. Geef bijvoorbeeld een klant-ID op. Een Java-klasse die wordt gebruikt in de onderliggende codelijst haalt de geldige codes op. U kunt een geldige code selecteren uit de vervolgkeuzelijst. In bijvoorbeeld de codelijst TimeZones biedt de fetcher voor Java-klassen voor tijdzones de geldige tijdzones aan die u hier kunt selecteren. De afzonderlijke Java-klassen die worden gebruikt om codes op te halen en te valideren, worden gedefinieerd in de codelijsten CodeListValidatorsForCodes, CodeListValidatorsForProperties en CodeListFetcher.
  Korte omschrijving
  Controleer de korte omschrijving van de code of geef deze zo nodig op. De korte omschrijving mag uit maximaal 512 tekens bestaan.
  Omschrijving
  Geef een omschrijving van de code op.
  Geldig vanaf

  Dit veld geeft de begindatum van de code aan.

  NB

  Voor toekomstige wijzigingen van de opgegeven gegevens kunt u een opvolgcode definiëren voor de volgende tijdsperiode en dezelfde hiërarchie.

  Geldig t/m
  Dit veld geeft de einddatum van de code aan.
 6. Geef de hiërarchie op waaronder de code wordt opgeslagen en geopend in de veldgroep Hiërarchiegegevens. Welke hiërarchievelden hier worden getoond, hangt af van de zoekhiërarchiestructuur die is overgenomen uit de codelijst.
  Financiële entiteit
  Selecteer de financiële entiteit van de klant uit de vervolgkeuzelijst.
  Locatie
  Selecteer de locatie van de klant uit de vervolgkeuzelijst.
  Klant
  Geef de klant-ID op.
  Financiële entiteit van verzenden aan
  Selecteer in de vervolgkeuzelijst de financiële entiteit van de verzenden aan-ID van de klant.
  Verzenden aan
  Geef de verzenden aan-ID van de klant op.
  Handelspartner
  Selecteer de handelspartner uit de vervolgkeuzelijst.
 7. Geef de vereiste informatie op in de veldgroep Eigenschapswaarden. De velden die hier worden getoond, worden dynamisch aangemaakt op basis van de eigenschappen van de codelijst. Met deze eigenschappen worden de kenmerken van de codes gedefinieerd.
 8. Klik op OK als u de code wilt opslaan.
 9. Klik op Opslaan als u de lijst met codes wilt opslaan.
  Er verschijnt een melding dat de codelijst is opgeslagen.